Medytacja Mt 5,43-48

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus siedzi na stoku góry. Otacza Go tłum ludzi. Ty też tam jesteś. Pewnie też siedzisz, zobacz gdzie, obok kogo. Jezus mówi o miłości do nieprzyjaciół. Sam patrzy na wszystkich z miłością. Na Ciebie też tak patrzy. Spójrz na Niego i słuchaj Jego słów, tembru głosu. Zauważ jak Cię poruszają Jego słowa.

Prośba o owoc medytacji: o łaskę miłości do siebie i bliźnich

1. Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, bo Bóg sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych (…).

Wszyscy jesteśmy jednością w oczach Boga. Każdego otacza On swoją miłością i chce, aby każdy jej doświadczył.

Zajrzyj w głąb siebie i zobacz, jak Ty postrzegasz ludzi, którzy Ciebie otaczają. Kogo uważasz za swojego nieprzyjaciela? Dlaczego? Jaką postawę przybierasz w stosunku do niego?

Często jest tak, że naszym największym nieprzyjacielem nie jest ktoś z otoczenia, ale my sami dla siebie. Nasz wewnętrzny krytyk jest naszym największym wrogiem. Spójrz na siebie z łagodnością i miłością, jak na najlepszego przyjaciela. Przyjmij siebie ze swoimi słabościami i mocnymi stronami. Pomyśl jakie dobro wypływa z Twoich słabości, co dobrego one Tobie pokazują? Podziękuj Bogu za siebie, za to że jesteś taki jaki jesteś i za to Kim jesteś.

2. Bądźcie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

Słowo doskonały nie oznacza perfekcyjny, nieskazitelny. Użyte jest w znaczeniu bycia konsekwentnym w działaniu, dążenia do wieczności, pełni życia. Bycie doskonałym to optymalne na daną chwilę zaangażowanie się w służbie Bogu, która również wyraża się w służbie bliźniemu w miejscu gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy. Na czym konkretnie polega Twoje bycie doskonałym w tym znaczeniu, w czym się przejawia.

3. Zobacz siebie siedzącego obok Jezusa. Słuchaj Jego słów o miłości nieprzyjaciół. Zobacz i poczuj jak one rezonują w Tobie.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).