Mt 6,7-15

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus uczy uczniów jak mają się modlić. Może są w jakimś pomieszczeniu, może uczniowie siedzą wokół Jezusa. Zobacz jak zasłuchani są uczniowie, jak przyjmują słowa, które wypowiada Jezus. Może Ty jesteś z nimi…

Prośba o owoc medytacji: abym coraz bardziej ufał Bogu

  1. Ojcze nasz…

To pierwsze słowa modlitwy i najważniejsze. Można powiedzieć, że wyznaczają rodzaj relacji pomiędzy modlącym się a Bogiem – Ojcem.

Zobacz, jak wygląda Twoja relacja z Bogiem, jak się kształtowała. Wpływ na to ma wiele czynników, najbardziej jednak Twoja więź z matką i ojcem: czy więcej było czułości, ciepła, akceptacji, afirmacji i wymagania czy lęku, kontroli rodziców, systemu karania i nagradzania. Od tego zależy jaki obraz Boga dzisiaj nosisz w sobie: czy jest to Bóg – kochający Ojciec, czy jest to Bóg-sędzia, czy jest to Bóg – dobry wujek z Ameryki (dający prezenty, a zarazem mieszkający daleko od nas), czy jest to Bóg- policjant stale pilnujący porządku.

2. Zaufanie.

Modlitwa Ojcze nasz wypowiadana bardzo świadomie może budzić w nas różne emocje, niekoniecznie te, które nazwalibyśmy przyjemnymi. Trudne mogą być do całkowitej akceptacji m.in. słowa: bądź wola Twoja (niby tak chcemy, ale denerwujemy się jak nasze plany nie wychodzą), chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj (czy czasem nie wydaje się nam, że dostajemy inny chleb niż potrzebujemy?). Tylko coraz bardziej ucząc się zaufania możemy odczuwać coraz większą zgodę na prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz. Zrób wgląd w siebie jak wypowiadasz słowa tej modlitwy: co one w Tobie rodzą, co to mówi o Twoim zaufaniu Jemu?

3. Modlitwa.

Wielokrotnie Ewangelie pokazują nam scenę, w której uczniowie są świadkami jak Jezus modli się. Oznacza to, że relacja z Ojcem jest dla Niego bardzo ważna. Może to być jeden z powodów, dla którego uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlić się. Może mówią: my też tak chcemy.

Jak jest u Ciebie z modlitwą? Może teraz w okresie Wielkiego Postu warto zweryfikować modlitwę, swoje motywacje – dlaczego modlę się, swoją wytrwałość i regularność…

  1. Jeśli chcesz spotkaj się z Jezusem i poproś Go, aby nauczył Ciebie modlić się, na co zwraca uwagę?

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *