Mt 5,43-48

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: przypomnij sobie osobę, którą lubisz oraz której nie lubisz, w której coś cię denerwuje.

Prośba o owoc medytacji: abym pragnął bardziej kochać

  1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców.

Zastanów się, co w tobie wywołują te słowa? Jaką masz na nie zgodę? Czego doświadczasz w relacjach z tymi, których lubisz i czego z tymi, których postrzegasz jako swoich wrogów? Co wpływa na to, że jedną osobę uważasz za swojego przyjaciela, a inną jako nieprzyjaciela?

  1. Będziesz miłował swego bliźniego.

a. Odnieś te słowa do siebie: ty jesteś swoim bliźnim. Jak siebie traktujesz, co o sobie myślisz? Jesteś swoim wrogiem czy przyjacielem? Spójrz jeszcze głębiej: każdy z nas ma w sobie jakieś części, przestrzenie, które lubi, z których jest dumny, zadowolony i takie, których najchętniej byśmy się pozbyli. Może warto przyjrzeć się dzisiaj tym niechcianym częściom w nas i zastanowić się, co one o nas mówią, czego uczą o nas samych, co dobrego nam przekazują o nas? Bóg przyjmuje ciebie takim jakim jesteś teraz. Patrzy na ciebie jak na swoje najpiękniejsze i najukochańsze dziecko. Popatrz na siebie oczami Boga, tak jak potrafisz.

b. Słowo miłość zostało użyte w dzisiejszej perykopie w znaczeniu miłości agape. To znaczy, że nie chodzi o pojawianie się uczuć, które utożsamiamy z miłością i które są ważne, ale miłość agape bardziej odnosi się do konkretnych czynów. Kochać nieprzyjaciela oznacza dobrze mu życzyć, chcieć dla niego dobra, a nie zemsty. Nie musisz więc czuć w sobie wzniosłych uczuć do osoby, od której doznałeś krzywdy, jest to bardzo trudne. Jednak, jeśli pozwolisz sobie na przeżycie czasu przebaczenia możesz dojść do momentu, w którym będziesz mógł powiedzieć z pełną swoją wewnętrzną zgodą, że życzysz tej osobie dobra.

Zrewiduj swoje rozumienie słów kochać bliźniego.

  1. … słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych

Dla każdego jest miejsce na ziemi. Każdy człowiek jest Bożym stworzeniem i każdego Bóg kocha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Spójrz na otaczającą cię rzeczywistość jako pewną jedność, w której jest miejsce dla każdego człowieka, w której jest miejsce na trudne i przyjemne uczucia, w której jest miejsce na dobre i przykre zdarzenia. Może warto scalać, jednać to, co, wydaje się trudne do przyjęcia, akceptacji…

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *