Mt 21, 28-32

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz ojca i dwóch synów w mieszkaniu. Ojciec mówi do swoich synów aby poszli popracować w jego winnicy. Jeden syn, odpowiada twierdząco na prośbę ojca, a drugi odmawia. Po czym robią dokładnie odwrotnie do udzielonych odpowiedzi.

Prośba o owoc medytacji: o doświadczenie, że jestem kochanym synem/ kochaną córką Boga

 

  1. Moja postawa.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłuszeństwie Bogu Ojcu. Obaj synowie symbolizują uczniów Jezua, którym ogłasza On wolę Boga. Celnicy, nierządnice, czyli grzesznicy uchodzący za oddalonych od Boga początkowo buntowali się, póżniej jednak wypełniali wolę Boga. Przywódcy narodu izraelskiego uważani byli za tych, którzy są najbliżej Boga, znają przykazania i Święte Pisma, jednak swoim działaniem nie potwierdzali tego, odrzucali wolę Boga. Wolą Boga jest nie tylko akceptacja Ewangelii, ale dostosowanie jej do życia: cierpliwe wypełnianie swoich obowiązków, wierność modlitwie, szukanie większego dobra w swojej codzienności i relacjach, w których jesteśmy. Ten fragment wyraźnie pokazuje nam, że Bóg nie jest obecny tylko w myślach, teoriach, ale przede wszystkim w realnych faktach. Zatem miłość powinno się zakładać więcej na czynach niż na słowach (św. Ignacy Loyola).

Kim Ty jesteś w medytowanej scenie? którym synem jesteś? W jakich sytuacjach, relacjach jesteś bardziej podobny do pierwszego syna a w jakich do drugiego? Dlaczego?

 

  1. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy.

Takie słowa Bóg kieruje dzisiaj do ciebie. W jaki sposób je przyjmiesz może zależeć od tego jaki obraz Boga nosisz w sobie: czy jest to sędzia, który grozi karą, czy jest to złodziej, który chce odebrać twoje plany, czy jest to Mikołaj, który ma spełniać twoje zachcianki, czy księgowy, który skrupulatnie zapisuje wszystko co robisz, czy jest to Miłosierny Ojciec, który kocha swoje dzieci i pragnie dla nich dobra i szczęścia, który wyciąga do ciebie rękę i każdego dnia nowo rodzi się w tobie. Dalej idąc zauważ, że od tego obrazu zależy twoje postrzeganie swojego życia, tego do czego zaprasza ciebie Bóg. Religijność, rytuały, płaszczyk pobożnościowy, którymi czasem możemy przykrywać swoje prawdziwe motywacje też zależą od tego obrazu Boga Ojca.

Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Może dzisiaj potrzebujesz go zweryfikować… by doświadczyć, że prawdziwie jesteś jego ukochanym synem, ukochaną córką.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *