Medytacja Mt 5, 13-16

Tekst do medytacji: Mt 5,13-16

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz na stoku góry tłum ludzi. Jedni stoją, inni siedzą. Siedzi też tam Jezus. Ty też tam jesteś: siedzisz koło Jezusa. On patrzy w Twoje oczy  i mówi do Ciebie, do Twojego serca. Słuchaj Jego pięknych słów, zauważ jak Cię poruszają.

Prośba o owoc medytacji: o odwagę odpowiadania na Boże zaproszenia

1. Ty jesteś solą ziemi. Jezus mówi do Ciebie, że jesteś niezwykle cenny, wartościowy. On wzywa Ciebie, abyś był solą ziemi i nadawał smak świętości, miłości tam gdzie żyjesz, gdzie teraz jesteś. Co to dla Ciebie znaczy? Jak odpowiadasz na Jego wołanie?

2. Jesteś światłem, by oświecać ciemności, by dawać nadzieję i radość innym, by pokazywać działanie Boga.  W jaki sposób to czynisz? Gdzie? Dla kogo jesteś światłem? Do czego jesteś zaproszony?

Zastanów się kto jest dla Ciebie światłem? Dlaczego? Jakie przestrzenie Twojego życia potrzebują światła?

3. Wróć do obrazu: siedzisz u stóp Jezusa. Patrzycie na siebie. Słuchaj Jego słów (możesz wypisać z medytowanego fragmentu słowa, które Ciebie poruszają, a może Jezus wypowiada jeszcze inne słowa…). Słuchaj i patrz, jak docierają do Twojego serca, jak dotykają jego głębi, jak je przemieniają.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).