,

Medytacja Mk 6,17-29

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Piękna sala balowa. Zastawione stoły, muzyka, tańczący goście. Wszystko z powodu urodzin Heroda. Córka Herodiady wchodzi na salę, tańczy. Najpierw sama, później z Herodem. Po chwili biegnie do swojej matki, wraca do Heroda. Ten mimo widocznego zaniepokojenia, wydaje rozkazy swoim podwładnym. Wszyscy nadal bawią się. W pewnej chwili na salę wchodzi kat. Niesie na tacy głowę Jana Chrzciciela i podaje ją córce Herodiady. Pozwól sobie być na tym przyjęciu urodzinowym. Przyglądaj się postaciom, słuchaj ich, tańcz…

Prośba o owoc medytacji: o odwagę stawania się wolnym na drodze do Boga

  1. Herodiada nienawidziła Jana Chrzciciela, ponieważ mówił prawdę, która była bolesna dla niej, może wzbudzała niepokój. Pragnęła więc Jego śmierci. W jaki sposób śmierć Jana Chrzciciela, a dokładnie Jego zabójstwo mogło poprawić sytuację Herodiady? Najpewniej w żaden. Nie było już co prawda osoby, która wypominałaby grzech cudzołóstwa. Pojawić się jednak mogły w to miejsce inne wyrzuty, dużo bardziej męczące i dające dużo większe poczucie lęku. Zakopywanie trudności, odsuwanie ich na bok nie sprawia, iż one znikają. Raczej prowadzi to do powstawanie kolejnych bolesnych spraw. Jakie trudności zakopałeś, schowałeś na później? Co pozytywnego możesz z nich wydobyć? Popatrz na to oczami Jezusa.
  2. Proś mnie, o co chcesz, a dam ci. Tak powiedział Herod do córki Herodiady i dotrzymał słowa. Dostała dokładnie to, co chciała. Można zapytać czy rzeczywiście tego chciała. A dalej dla kogo to było dobre? My zazwyczaj prosząc Boga w różnych sprawach oczekujemy właśnie takiego dosłownego ich spełnienia. Czy takiego chcesz? Zrób refleksję, w jaki sposób Bóg odpowiada na Twoje konkretne prośby.
  3. Jan Chrzciciel był w więzieniu. Pomimo to, nadal wykonywał swoje powołanie: służbę Bogu. Mówił niewygodną dla innych prawdę.. Żył w zgodzie ze sobą. Był wolnym człowiekiem, takim jakim Bóg stwarza każdego z nas. Czego możesz nauczyć sie od Jana Chrzciciela? W jakich swoich przestrzeniach potrzebujesz wolności? Co możesz zrobić, aby to uzyskać?
  4. Jan Chrzciciela był krewnym Jezusa. Jezus więc też jako człowiek przeżywa Jego stratę. Usiądź koło Jezusa i bądź z Nim.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).