Medytacja Mk 2,23-28

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Pole porośnięte zbożem. Spójrz jaki ma kolor, jakie są kłosy. W szabat Jezus wraz ze swoimi uczniami przechodzi pośród zbóż właśnie po tym polu Uczniowie zrywają kłosy. Gdzieś niedaleko są również faryzeusze. Zobacz ich zbulwersowanie, może nawet jakąś niezgodę na to co robią uczniowie Jezusa. Gdzie Ty jesteś w tej scenie?

Prośba o owoc medytacji: o pragnienie poznania Jezusa

  1. (…) Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy.

Uczniowie są w drodze razem z Jezusem. Przechodząc przez pole zaczynają zrywać kłosy, robią coś, co w szabat było zabronione. Uczniowie są w drodze, czyli nie stoją, nie czekają, tylko podążają do obranego celu,którym jest Jezus.Stąd, gdy stają się głodni, korzystają z dobrodziejstwa natury i zrywają kłosy zbóż, z których jedzą wyłuskane ziarna,by nabrać siły na dalszą drogę.

Co jest Twoją drogą, dokąd Ty zmierzasz? Z kim konsultujesz kierunek drogi? Co Ciebie karmi, daje siłę na dalszą wędrówkę? Co jest Twoim kłosem?

  1. Popatrz też na tę scenę w ten sposób: uczniowie korzystają z tego, co przynosi im codzienność.

W szabat nie wolno zrywać kłosów, mogliby więc szukać miejsca, gościny, gdzie nie złamaliby przepisów szabatu, a posiłek, który spożyliby byłby zapewne bardziej obfity, odświętny. Oni tego nie robią. Dlaczego? Co jest większym trudem?

Może Jezus chce pokazać, że wszystko co jest potrzebne nam do życia jest wokół nas, może Jezus chce nas nauczyć dokonywać wyborów: co bardziej zbliża nas do Niego, co służy większemu dobru. Trzymając się jedzenia: co jest lepsze zjeść mięso w piątek czy kupować bezmięsny obiad, by w sobotę to mięso wyrzucić do śmieci? To nie jest zachęta do łamania przepisów, ale do rozeznawania: co przybliża mnie do Boga, który wybór służy większej chwale Bożej.

  1. Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Wszystkie przykazania, cała nauka Jezusa jest dla człowieka, czyli po to, by pomagać mu żyć szczęśliwie, by mógł być dobrym człowiekiem i rozwijać się ku pełni życia w Bogu, a nie po to by człowieka ograniczać, zniewalać. Spójrz w tym kontekście na przykazania Boże: w jaki sposób każde z nich osobno służy Twojemu dobru?

  1. Zachęcam Cię, abyś wybrał się w wędrówkę polna drogą z Jezusem. Zobacz, dokąd, jak idziecie, jakie jest Wasze wspólne wędrowanie. Jak czujesz się podczas tej wędrówki. Jak Was zbliża ta wędrówka, jak się poznajecie.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *