Medytacja Łk 6,12-19

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jest noc. Jezus wchodzi na górę modlić się do Boga Ojca. Spęda na modlitwie całą noc. Gdy nastaje dzień woła swoich uczniów do siebie i wybiera spośród nich 12 apostołów. Posłuchaj jak po kolei wymawia imiona powoływanych uczniów. Może swoje imie też usłyszysz. Potem razem z nimi schodzi na dół, na równinę, gdzie czeka na Niego wielki tłum ludzi, którzy przybyli z bardzo odległych terenów. Wszyscy chcą słuchać Jezusa i zostać uzdrowieni. Pozwól sobie być obecnym w tych zdarzeniach.

Prośba o owoc medytacji:  abym pragnął słuchać Cię Jezu i słyszeć Twoje słowa

  1. Jezus powołuje 12 apostołów. Powołuje każdego imiennie. Zobacz i usłysz jak Jezus mówi Twoje imię, bo pragnie, abyś Ty też był Jego apostołem. Zauważ że Jezus nie daje specjalnych zadań powołanym apostołom, żadnych przepisów, wskazówek. Misją bowiem ma być On sam – Jezus. Jak reagujesz na Jego zawołanie? Co znaczy dla Ciebie być apostołem w miejscu gdzie mieszkasz, w Twojej codzienności? Jak rozpoznajesz swoją misję, czyli jak przeżywasz w zjednoczeniu z Chrystusem tajemnice swojego życia? (por. Gaudete et exsultate pkt. 19-24 )
  2. Ludzie przybyli do Jezusa, aby Go słuchać i zyskać uzdrowienie ze swoich chorób.Kolejność słów: słuchać i zyskać uzdrowenie, wydaje się celowo użyta przez Łukasza. Najpierw bowiem trzeba usłyszeć Słowo, przyjąć je, nawet jeśli jest trudne, pozwolić Mu pracować w nas, a przez to uzdrawiać. To Słowo ma moc uzdrowienia. Jakie dzisiaj Słowo usłyszałeś i przyjąłeś? Jak słuchasz Jezusa na modlitwie i w innych ludziach?

Jezus przychodzi również w Twoim słowie do innych. Jak dbasz o jakość swojego słowa? Co Twoje słowo daje innym (wzmocnienie, mądrą miłość, nadzieję, lęk, ból, niepokój, itp.)?

  1. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przyszli. W rozważanym fragmencie Jezus nie pyta się o grzechy, o biedę i bogactwo, o pracę. Nie zadaje żadnych pytań. On widzi człowieka w potrzebie. Jak Ty widzisz innych, jak dostrzagasz potrzeby najbliższych i tych, którzy wychodzą poza Twoje normy, schematy, są z tzw. marginesu? Spójrz dzisiaj na innych tak, jakbyś Ty chciał, aby inni patrzyli na Ciebie.
  2. Dzisiaj Ty przychodzisz do Jezusa, aby Go słuchać. Bądź z Nim i słuchaj tak jak potrafisz.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o  jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *