Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Synagoda w Kafarnaum. Zobacz miejsce gdzie stoją ludzie, gdzie siedzą, gdzie jest miejsce do przewodniczenia. Może tam jesteś.

Prośba o owoc medytacji: abym zawsze szukał Boga w swoim życiu

1.Jego nauka budziła zdziwienie, gdyż Jego słowo było pełne mocy.

Słowo Jezusa jest pełne mocy, tj. władzy (tłum. Grecko – Polski Nowy Testament, Vocatio, 2017), a Jego nauczanie budzi zdziwienie. Ciekawe jest to, że to co Jezus mówi zadziwia ludzi. Co może zadziwiać ich w nauce Jezusa? Jak odczuwają zgromadzeni w Synagodze moc Jego słów? Zastanów się czym Ciebie  Jezus zadziwia? Dlaczego? Co w Tobie powoduje Słowo, które Bóg kieruje do Ciebie w czytaniach z liturgii dnia, w ciszy, poprzez innych ludzi, różne zdarzenia?

Idąc za tym pytaniem zauważmy, że wszystkie słowa nie tylko Jezusa, ale wypowiadane przez każdego z nas mają pewien rodzaj mocy. One wywołują konkretne uczucia w tych, co je słyszą. Słowa potrafią dodawać nadziei, pozwalają poczuć się przyjętym, akceptowanym, kochanym, odrzuconym, zranionym, mogą budzić gniew, wzruszenie, radość itp. Jaką wagę przykładasz do wypowiadanych słów? Jak dbasz o zrozumienie mówionych przez siebie słów?

2.Milcz i wyjdź z niego.

Po tych słowach Jezusa, Zły Duch rzuca człowieka opętanego na środek i wychodzi z niego, nie wyrządzając mu krzywdy. Zobacz przewagę Jezusa nad Złym Duchem, który jest posłuszny Jezusowi. Można powiedzieć, że jeśli jesteśmy blisko Jezusa, w stałej relacji z Nim to Zły Duch nie wyrządzi nam krzywdy. Jezus posiada ogromną moc, która chroni człowieka pragnącego przeżywania swojego życia z Bogiem. To nie wyklucza naszej słabości czy grzeszności. Ważne jest więc dla każdego z nas, aby swoją uwagę fokusować na Jezusa, szukać w swoim życiu Boga, bo to On daje siłę i życie. Zastanów się: kogo Ty szukasz w swojej codzienności: Złego Ducha czy Boga?; dobra, wzmocnienia, pokoju czy zła, tego co Ciebie rani?

3.Św. Ignacy z Loyoli mówi: szukaj i odnajduj Boga we wszystkim.

W czym, w kim i gdzie szukasz i odanjdujesz Boga w swojej codzienności?

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).