Medytacja Łk 4,31-37

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Synagoda w Kafarnaum. Zobacz miejsce gdzie stoją ludzie, gdzie siedzą, gdzie jest miejsce do przewodniczenia. Może tam jesteś.

Prośba o owoc medytacji: o pokój, który daje Jezus

  1. Jezus naucza.

Słowo Jezusa jest pełne mocy, tj. władzy (tłum. Grecko – polski Nowy Testament), a nauczanie budzi zdziwienie. Dlaczego to, co Jezus mówi zadziwia ludzi? Co Ciebie zadziwia? Dlaczego? Co w Tobie powoduje Słowo, które Bóg kieruje do Ciebie w czytaniach z liturgii dnia, w ciszy, poprzez innych ludzi, różne zdarzenia? Czym cię zaskakuje?

  1. Reakcja opętanego i reakcja Jezusa.

Uzdrowienie, którego dzisiaj Jezus dokonuje, ma miejsce w szabat. Jest dla opętanego człowieka wyzwoleniem, uzyskaniem odpoczynku, który umożliwia ponowne otwarcie się na na Boga, a tym samym daje początek nowemu życiu. Przyjżyj się reakcji Jezusa – na Jego (s)pokój, bardzo rzeczowe działanie. On wie, gdzie jest prawdziwe źródło Życia, gdzie ma szukać siły. Wie, że nie na złu ma skupić swoją uwagę, ale na swoim Ojcu, w którym odnajduje siłę i pokój.

Co jest Twoim życiodajnym źródłem? Skąd czerpiesz pokój?

  1. Reakcja ludzi.

Patrz na reakcje ludzi. W których z nich się odnajdujesz? A może zauważasz takie, które nie są zapisane w Ewangelii, a przychodzą Ci do świadomości?

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

 

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *