Medytacja Łk 14,15-24

Nadeszła odpowiednia chwila, by objawić zewnętrznie to, co wewnętrznie już się zadziało. Słowo ewangeliczne do medytacji powtarza się, na mojej stronie można odszukać niejedne puncta do tej samej perykopy. Stąd od dzisiaj zapraszam do pogłębiania Słowa poprzez powtórki, gdyż tak jak możesz przeczytać na końcu medytacji Św. Ignacy mówi w CD 2, że nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę. Czym jest powtórka? Powołując się znowu na Św. Ignacego w CD 62 czytamy: Po modlitwie przygotowawczej i dwóch wprowadzeniach powtórzyć ćwiczenie pierwsze i drugie, zwracając uwagę i dłużej się zatrzymując nad tymi punktami, w których odczułem większe pocieszenie lub strapienie, albo też w ogóle miałem większe przeżycie duchowe. Zatem powtórka jest czasem, gdy modlitwa nabiera bardziej osobistego charakteru, staje się prostsza i przez to prowadzi do modlitwy prostoty i głębi. (por. Przewodnik po Ćwiczeniach Duchowych, M.Ivens SJ, s. 156)

 Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz scenę z Ewangelii lub stół w twoim domu, przy którym siedzi Jezus, może ty i twoi bliscy.

Prośba o owoc medytacji: abym odnalazł odpowiedź na pytanie: jakie miejsce Jezus zajmuje w moim życiu

 

  1. Gdy Jezus siedział przy stole…

Zauważmy, że Jezus siedzi przy stole wraz ze współbiesiadnikami. W Ewangelii możemy przeczytać o sytuacjach, w których Jezus gości w domach. Jest z innymi ludźmi przy jedzeniu, w rozmowie, spotkaniu, ich codzienności. Jest obecny w życiu. Jezus siedzi, może leży przy stole – tak, jak w tamtych czasach ucztowano.

Gdzie dostrzegasz obecność Jezusa w swoim życiu? Czy czasem najczęstszym obrazem nie jest Jezus ukrzyżowany, który automatycznie kojarzy się z cierpieniem? A przecież, jak pokazuje dzisiejsza perykopa Jezus zaprasza każdego człowieka, zaprasza ciebie do uczty, do celebracji Życia, do celebracji chwili obecnej. Jak odpowiesz Mu to zaproszenie?

  1. Gdy Jezus siedział przy stole…

Jezus jest przy stole. Stół zazwyczaj stoi w centrum mieszkania, tam zbiera się rodzina, znajomi podczas wspólnych posiłków, imprez rodzinnych. Stół jednoczy rodzinę. Przy nim też odbywają się najważniejsze rozmowy. Jezus jest właśnie w takim centralnym miejscu domu.

Przyjrzyj się jakie miejsce zajmuje Jezus w Twoim życiu, czy masz dla specjalne, jedyne miejsce, które należy tylko do Niego? Jakie znaczenie dla ciebie ma Jego obecność i miejsce, które zajmuje w tobie?

  1. Do refleksji z Opowieści Pielgrzyma Ignacego Loyoli s. 61

Pewnego dnia zatrzymał go jakiś bogaty Hiszpan, i spytał go, co tu robi i dokąd zamierza się udać. Poznawszy jego zamiar wziął go do siebie na obiad i zatrzymał go przez kilka dni, aż wszystko było gotowe do odjazdu. Od czasów Manresy Pielgrzym miał taki zwyczaj, że kiedy spożywał posiłek z innymi, nigdy nie zabierał głosu przy stole, chyba tylko, żeby odpowiedzieć krótko na pytanie, słuchał natomiast tego, co mówiono, i zwracał uwagę na niektóre rzeczy, z których brał potem okazję do mówienia o Bogu, co też i czynił po skończonym posiłku.

Ignacy podczas jedzenia posiłków zazwyczaj nie odzywał się, był słuchający. Nie oznacza to oczywiście, że ty też masz nie rozmawiać podczas posiłków.  Może jednak warto, abyś był bardziej nastawiony na słuchanie.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *