Medytacja Łk 10, 38-42

Nadeszła odpowiednia chwila, by objawić zewnętrznie to, co wewnętrznie już się zadziało. Słowo ewangeliczne do medytacji powtarza się, na mojej stronie (jeślichcesz.pl/us) można odszukać niejedne puncta do tej samej perykopy. Stąd od dzisiaj zapraszam do pogłębiania Słowa poprzez powtórki, gdyż tak jak możesz przeczytać na końcu medytacji Św. Ignacy mówi w CD 2, że nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę. Czym jest powtórka? Powołując się znowu na Św. Ignacego w CD 62 czytamy: Po modlitwie przygotowawczej i dwóch wprowadzeniach powtórzyć ćwiczenie pierwsze i drugie, zwracając uwagę i dłużej się zatrzymując nad tymi punktami, w których odczułem większe pocieszenie lub strapienie, albo też w ogóle miałem większe przeżycie duchowe. Zatem powtórka jest czasem, gdy modlitwa nabiera bardziej osobistego charakteru, staje się prostsza i przez to prowadzi do modlitwy prostoty i głębi. 

 

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Obrazem może być scena z ewangelii: Maria siedząca u stóp Jezusa, słuchająca Jego słowa lub możesz zobaczyć swoje spotkanie z Jezusem w miejscu, w którym zazwyczaj się z Nim spotykasz.

Prośba o owoc medytacji: abym pragnął wybierać i wybierał jedno

 1.Słowem, które mnie zatrzymało w dzisiejszym fragmencie Łukaszowej Ewangelii, i które biorę na swoją medytację powtórkową jest jedno (jest potrzebne- słowo wypowiedziane przez Jezusa do Marty). Jeśli chcesz się dołączyć do modlitwy, to zapraszam …J

Jedno – znaczenie słowa za słownikiem -Wielki Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Vocatio, Warszawa 2006, s.172-173 : w emfazie, z naciskiem, jeden, jedyny, sam jeden. Co dla ciebie znaczy być w jednym, jedno jest potrzebne? Co jest tym jednym?

Jedno – wiele rzeczy jest nieraz w myślach, do zrobienia, wiele relacji nas pociąga, wiele niepokoi. Jest jednak takie jedno, które daje mi spokój, które sprawia, że wiem, dlaczego i po co żyję, które jest ze mną zawsze i na zawsze. Bóg, dla którego najważniejsza jestem ja – człowiek, nie moje upadki i sukcesy, tylko ja. Jakie miejsce Bóg ma w moim życiu, jakie jest Jego jedno (nie pytam się o rangę pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, ale czy ma miejsce, które jest tylko Jego i jakie ono jest)?

2.Zachęcam do refleksji nad jednym również w oparciu o fragment Autobiografii Św. Ignacego Loyoli (por. s. 71), w którym możemy zobaczyć, że to co możemy brać za natchnienie od Boga, wcale nim nie jest, może być po prostu pokusą. Czyli jesteśmy kuszeni pozorem dobra. Jak wtedy rozpoznaję co jest moim jednym?

Tak więc wrócił do Barcelony i z wielką pilnością rozpoczął naukę. Przeszkadzała mu w tym jedna rzecz; kiedy bowiem zaczynał się uczyć na pamięć, jak to jest konieczne w początkach gramatyki, nachodziły go nowe oświecenia w rzeczach duchowych i nowe rozmiłowanie w nich. A działo się to w taki sposób, że nie mógł się uczyć na pamięć; i choć walczył z tymi myślami, nie mógł ich odpędzić.

Myśląc o tym częstokroć tak sobie mówił: „Ani kiedy się modlę, ani kiedy jestem na mszy, nie przychodzą mi te tak żywe oświecenia”. I tak powoli doszedł do zrozumienia, że to była pokusa.

  1. Bądź obecny: patrz, nie analizuj.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz. (CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *