Medytacja J 3,7-15

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Wieczór, na dworze jest już ciemno. Scena  spotkania może mieć miejsce w ogrodzie. W pobliżu pali się ognisko. Zobacz i usłysz rozmowę Jezusa z Nikodemem. Może Nikodem był zaskoczony, może niezadowolony ze słów Jezusa. Jak reagował Jezus? Może jesteś z Nimi.

Prośba o owoc medytacji: o pragnienie poznawania Jezusa

  1. Trzeba, abyście narodzili się na nowo.

Zwrot ten tłumaczony jest dwojako: „narodzić się na nowo” albo „narodzić się z góry”. Pierwsze rozumienie podkreśla radykalną przemianę życia, wynikającą z zaufania Jezusowi, drugie zaś oznacza , że życie duchowe jest darem od Boga, nie zaś czymś na co możesz sobie zasłużyć (por. Nowy Testament dla Moderatorów, Vocatio, str. 226, przypisy). 

a. Radykalna przemiana życia nie oznacza, że zmieniasz męża, żonę, zakon, porzucasz pracę. Dotyczy ona raczej zmiany sposobu myślenia, postrzegania świata, swoich obowiązków, swojej codzienności, drugiego człowieka i siebie samego. Ta zmiana dotyczy odnajdywania woli Bożej w rzeczywistości, w której teraz się znajduję, zadawania sobie pytań: dlaczego coś robię?, z czego będzie rodzić się większe dobro?, co przybliża mnie do Chrystusa? Zmiana ta oparta jest na zaufaniu. Zastanów się co dla ciebie, w twoim życiu jest rodzeniem się na nowo.

b. Życie duchowe jest darem od Boga i nie możesz sobie na nie zasłużyć. Czy czasem w naszym życiu nie postępujemy tak, jakbyśmy chcieli sobie zasłużyć na miłość Boga? Jeszcze więcej modlitw, jeszcze więcej nabożeństw, jeszcze więcej poświęceń dla …Bóg cię kocha. Jeśli czegoś się podejmujesz,  to tylko po to, abyś ty sam mógł bardziej poznać Boga i zbliżyć się do NIego. On jest przy Tobie. Czy musiałeś coś zrobić, aby moc dzisiaj się obudzić i wstać z łóżka? Myślę, że nie. To jeden z darów jaki już otrzymałeś. Zobacz jakie jeszcze dobra dzisiaj od NIego dostałeś. 

  1. … aby każdy kto w NIego wierzy, miał życie wieczne. 

Bóg pragnie, abyśmy doświadczali Jego miłości i życia wiecznego teraz. Życie wieczne to poznawanie Boga i Jego Miłosierdzia.  Spotkaj się teraz z Chrystusem, by bardziej Go poznać.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54). 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *