Medytacja J 17,1-11a

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus przebywa razem ze wspólnotą uczniów w wieczerniku. Może wyszedł z nimi na taras. Zobacz otoczenie, w którym się znajdują. Po dłuższym nauczaniu Jezus zaczyna modlić się do Boga Ojca. Słuchaj tej modlitwy, bądź w tej scenie obecny. 

Prośba o owoc medytacji: o pragnienie poznawania Boga

1. … życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i (…) Jezusa Chrystusa.

a. Jezus daje wyjaśnienie na czym polega życie wieczne. Jest ono poznawaniem Boga i Jezusa Chrystusa. Ciągłym poznawaniem, zgłębianiem tajemnicy, którą cały czas będziemy poznawać również po śmierci. Czasem możemy bardziej mówić, że wiemy coś o kimś. Prawdziwe, pełne poznanie ma Bóg. On nas poznał, zna nas. Na czym więc polega poznawanie? W internetowym słowniku języka polskiego słowo poznawać, tłumaczone jest jako: zdobyć wiadomość o czymś, zrozumieć coś w wyniku obserwacji lub bezpośredniego doświadczenia. Patrząc na powyższe wyjaśnienia zastanów się jak poznajesz Boga, jak zgłębiasz wiedzę o Nim? Jakie jest Twoje doświadczanie Boga, jak pozwala Ci ono na coraz większe rozumienie Boga, jego działania w twoim życiu?

b. Spójrz na twoje relacje z drugom człowiekiem: jak jego poznajesz? Jak rozumiesz drugą osobę, jej świat, jej postrzeganie rzeczywistości? Jaką masz otwartość na przyjęcie inności drugiego człowieka, jego poglądów?

2. Ja obdarzyłem CIę chwałą na ziemi przez wypełnienie dzieła, które mi zleciłeś do wykonania. 

Jezus mówi, w jaki sposób okazuje chwałę swojemu Ojcu – przez wypełnianie tego, co daje Mu Ojciec. Zatem my również pokazujemy chwałę Boga, kiedy wypełniamy Jego wolę, czyli jak najlepiej wykonujemy nasze obowiązki, przyjmujemy naszą codzienność, przyjmujemy drugiego człowieka. Nie uciekamy od trudu, niewygodnych relacji, monotonii dnia, ale szukamy tego co zbliża nas do Boga.. Ireneusz z Lyon mówi: Gloria Dei vivens homo – Chwałą Boga jest żyjący człowiek.  Nie trzeba  zatem kolejnej koronki, pompejanki, dłuższej modlitwy i większej ascezy, ale otwartości, bystrości , kreatywności, by swoim życiem chwalić Boga, by szukać bliskiej  relacji z Nim. 

W tym kontekście zastanów się jak ty okazujesz Bogu chwałę?

3. Cały fragment medytowanej perykopy jest modlitwą Jezusa. W tej modlitwie Jezus wstawia się za swoimi uczniami: Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Jezus wstawia się również za tobą. Przeczytaj to zdanie wstawiając swoje imię: Ja za (twoje imię) proszę, nie proszę za światem, ale za (twoje imię) i, którą/którego Mi dałeś, ponieważ jest Twoja/Twój.

Co czujesz, co ta modlitwa Jezusa budzi w tobie?

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54). 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *