Medytacja J 14, 27-31a

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus jest ze swoimi uczniami.w wieczerniku. Zobacz to miejsce, jak wygląda, zauważ jak i gdzie są Jezus i uczniowie w tym pomieszczeniu. Spójrz na uczniów. Jezus mówi im o swoim odejściu. To nie musi być dla nich radosna wiadomość. Opuszcza ich ktoś bliski, ktoś komu ufają i kogo pokochali. Niekoniecznie muszą rozumieć słowa Jezusa, mogą nie wiedzieć czym jest pokój, który dostają od Niego. Bądź w tej scenie z uczniami i Jezusem.

Prośba o owoc medytacji: o doświadczenie pokoju, który jest wynikiem żywej relacji  z Chrystusem Zmartwychwstałym

  1. Strata i nowe.

Jezus przygotowuje uczniów do swojego odejścia. Musi odejść, bo kocha swojego Ojca i do końca wypełnia Jego wolę. Nie zostawi jednak uczniów samych, ześle im Ducha Świetego – Pocieszyciela (Paraklet – z greckiego parakletos, termin Janowy pozostający w związku z rzeczownikiem paraklesis „pocieszenie”, lecz o innym znaczeniu; zbliża się raczej do czasownika parakaleo: „wzywać ku sobie” (… ) by bronić oskarżonego. Słownik NT, Xavier Lon-Dufour SJ, s.464). Oni tego najprawdopodobniej nie rozumieją, nie wiedzą jeszcze że to odejście nie musi oznaczać straty, albo tylko straty, lecz jest związane z pozyskaniem,  otrzymaniem, darem czegoś nowego.

Podobnie jest w naszym życiu. Wielokrotnie nie rozumie my strat (różnych: egzystencjalnych, związanych z relacjami ludzkimi, materialnych, czy też rozwalających się naszych schematów, czy nawet wartości), których doświadczamy, może nawet nie potrafimy dostrzec cienia światła, które dociera w tych sytuacjach. Zobacz na straty, które przeżyłeś – co dzięki nim nowego zyskałeś? Porozmawiaj o tym z Jezusem.

2.  Pokój.

Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Pokój jest jednym z darów Jezusa Zmartwychwstałego. Nie oznacza on pokoju zewnętrznego, braku konfliktów czy wojen. Jego znaczenie wiąże się raczej z poczuciem wewnętrznego, głębokiego  bezpieczeństwa, źe jestem zakorzeniony w Chrystusie. Pokój jest więc dzieleniem się swoim darem wiary, życiem, radością wynikającymi z mojej relacji z Bogiem.

Co obecność Chrystusa wnosi w twoje życie, jakie dary dostajesz od Niego? Co jest twoim pokojem?  Gdzie go odnajdujesz? Jaki pokój dajesz innym? 

3. Zrozumienie.

Uczniowie nie rozumieją wszystkich słów Jezusa, ale On nie ma do nich pretensji. Wyjaśnia i daje prawo do nierozumienia. Czego ty nie rozumiesz w swoim życiu, czy w sprawach dotyczących wiary? Porozmawiaj o tym z Jezusem. Pytaj i czekaj na odpowiedź. 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54). 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *