Łk 2,22-40

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Maryja z Józefem i małym Jezusem przychodzą do Jerozolimy, do świątyni, aby poświęcić swoje dziecko Bogu. W świątyni jest Symeon i prorokini Anna. Symeon bierze na ręce Jezusa i mówi: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

Prośba o owoc medytacji: abym pragnął szukać i znajdować Boga w sobie, biskich i mojej codzienności

 

  1. Ofiarowanie

Maryja z Józefem zachowują przepisy Prawa, wg którego na matce spoczywał obowiązek ofiarowania pierworodnego syna Bogu w świątyni i złożeniu należnej ofiary (na podstawie: ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe jest bowiem słowo, Boże, skuteczne … Komentarze biblijne do czytań na rok „b” część I, s. 142-155): baranka lub pary synogarlic, jeśli rodzice byli ubodzy. Był to symboliczny gest poświęcenia Bogu, tego co jest dla rodziców najcenniejsze i najpiękniejsze, jest to gest wierności wobec Boga. Maryja wypełnia ten obwiązek, wraz z Józefem dopełniają więc tego, co nakazuje obowiązujące prawo. Wydaje się, że Rodzice Jezusa mają świadomość, że Bóg ma szczególny plan wobec Ich dziecka, który być może jest im trudno przyjąć i zrozumieć.

a) Zastanów się, jak Ty wsłuchujesz się w potrzeby i pragnienia swojego dziecka, najbliższych i swoje własne, przez które może mówić Bóg. Jaką dajesz wolność dziecku i innym na realizowanie ich planów? Jak pomagasz najbliższym rozeznawać decyzje życiowe, czyli szukać i znajdować większe dobro? I w końcu jak sam rozeznajesz swoją drogę dopełni życia w Bogu?

b) Słowo ofiarować m.in. znaczy poświęcić, dać w prezencie. Możemy ofiarowywać swoje modlitwy, wyrzeczenia, możemy też w swojej codzienności ofiarować komuś pomoc, uśmiech, dobre słowo, swój czas…

Co i komu dzisiaj ofiarowałeś lub ofiarujesz?

 

  1. Cierpliwość

Symeon miał w sobie żywe pragnienie oczekiwania obiecanego Mesjasza. Duch święty objawił Mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Syna Bożego. Symeon cierpliwie czekał wiele lat i doczekał się spełnienia obietnicy. Rozpoznał Jezusa w Dziecku przyniesionym przez Maryję i Józefa. Jest On dla nas wzorem cierpliwości.

Myślę, że często może brakować nam cierpliwość w naszej codzienności. Chcielibyśmy szybko coś mieć, szybko coś komuś opowiedzieć, szybko widzieć owoce modlitwy. Mamy prawo tak chcieć, ale mamy też uczyć się cierpliwości i elastyczności, że nie wszystko musi być teraz i tak jak my chcemy.

Jaka jest twoja cierpliwość do siebie, innych, Boga?

 

  1. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie

Te słowa wypowiedział Symeon, po tym jak rozpoznał Mesjasza w małym Dzieciątku przyniesionym przez Maryję i Józefa.

W każdym człowieku mieszka Bóg, bo każdy jest przez Niego stworzony. Również więc w Tobie jest Bóg. On Ciebie znał, zanim zostałeś poczęty. Spójrz na siebie w ten sposób i zastanów się jak to zmienia twoje myślenie o sobie samym?

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *