Łk 2,22-35

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Maryja z małym Jezusem i Józefem przychodzą do Świątyni. Zgodnien z Prawem mają ofiarować pierworodnego syna Bogu. Tam czeka na Nich Symeon, któremu Duch Święty obiecał, że nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza.

Prośba o owoc medytacji: o zaufanie Bogu i doświadczenie Jego miłości

 

1. Święta Rodzina.

Święta Rodzina od samego początku spotyka się z różnymi trudnościami: zwiastowanie jest dużym zaskoczeniem, trudnym dla Maryi i Józefa – Jej męża, który dowiaduje się, że Jego małżonka jest w ciąży i nie On jest ojcem dziecka; moment porodu – nie mogą znaleźć miejsca, w którym Maryja mogłaby urodzić dziecko; muszą uciekać do innego kraju, by chronić życie dziecka. Jest wiele innych jeszcze trudnych momentów aż do śmierci Jezusa na krzyżu włącznie, z ludzkiego punktu widzenia ogromnej tragedii w życiu każdego rodzica. Zapewne Święta Rodzina przeżywała też radosne wydarzenia i doświadczała przyjemnego czasu. Maryja z Józefem wszystkie te trudne chwile i przyjemne, całą swoją codzienność przeżywają z Bogiem, ufając Mu całkowicie. Na tym polega Ich świętość. Przyjrzyj się jak Bóg  Ich prowadził w Ich codzienności.

 

2. Symeon

To człowiek prawy i sprawiedliwy. Duch Święty obiecał Mu, że nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza. Symeon doczekuje się spełnienia obietnicy. Rozpoznaje Jezusa w dziecku przyniesionym przez Maryję i Józefa. Nie musiało to być łatwe, Jezus zapewne wyglądał podobnie do innych dzieci. Zauważ cierpliwość Symeona w czekaniu na Mesjasza i głęboką wiarę, i uważność, które pozwoliły Mu rozpoznać Jezusa.

 

3.Mijający rok …

Zapraszam do refleksji nad kończącym się 2020 rokiem:

a.Przypomnij sobie dobre momenty w minionym roku, dobre relacje, wszelkie dobro, którego doświadczyłeś. W tym wszystkich był obecny Bóg. On to całe dobro dał tobie, bo ciebie kocha. Podziękuj za to wszystko Bogu.

b.Przypomnij sobie trudne zdarzenia, trudne relacje. Spójrz na nie z dzisiejszej perspektywy: jak je przeżywałeś, co dobrego powstało z nich, czego się nauczyłeś. W tych trudnych momentach Bóg był z tobą. Podziękuj za nie Bogu.

c.Spójrz na cały rok: jak Bóg prowadził ciebie przez ten rok? Jak ty dbałeś o przeżywanie swojej codzienności z Nim i o samą relację z Nim? Jaka była twoja uważność na odnajdywanie Boga w drugim człowieku, w sobie samym?

d.Zastanów się jaką jedną rzecz chcesz poprawić w przeżywaniu swojej codzienności, w sobie, by bardziej żyć Pełnią Życia w Bogu.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *