Łk 1,46-56

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Maryja po długiej drodze prowadzącej przez góry, przybywa do swojej krewnej Elżbiety. Może być bardzo zmęczona. Wita się z Elżbietą i rozmawiają. Słowa z dzisiejszej Ewangelii wypływają z dialogu Maryi z Elżbietą. Możesz towarzyszyć Im w spotkaniu.

Prośba o owoc medytacji: o głęboką radość ze spotkania z Bogiem

 

  1. Uwielbienie i dziękczynienie.

Słowa Maryi z dzisiejszej Ewangelii nazywane są Pieśnią dziękczynną. Maryja uwielbia Boga za Jego działanie w całym Jej życiu, w całej historii Jej życia i Jej przodków. Można powiedzieć, że z pokorą i ufnością przyjmuje i integruje wszystko, czego doświadczyła w życiu, wszystkie trudne momenty i wszystkie radosne, bo w każdym kawałku swojej historii potrafiła zauważyć działanie Boga. Dzięki temu mogła czuć się zaopiekowana przez Boga, czyli kochana przez Niego.

Biorąc przykład z Maryi spójrz na swoje życie i zobacz jak Bóg Ciebie prowadził i prowadzi nadal. Jakie wielkie rzeczy tobie uczynił Wszechmocny? Za co Ty dzisiaj możesz wielbić Boga i dziękować Mu?

 

  1. … odtąd bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia

Zatrzymaj się najpierw nad słowem BŁOGOSŁAWIĆ. Błogosławić komuś oznacza życzyć dobrze, mówić, czynić dobrze i ufać Bogu, że moje życzenia staną się udziałem tego, do kogo się z nimi zwracam. W Biblijnym znaczeniu błogosławieństwo od Boga oznacza pomyślność, życie w pokoju i zdrowiu, czyli rozwój w wymiarze materialnym i duchowym.

Maryja jest więc świadoma, że jest stworzona do szczęśliwego życia, do radości życia w Bogu. Nie ucieka od tego, nie zaprzecza, sama mówi o tym w swoim Magnificat (uwielbieniu).  Świadczy to o Jej pokornej postawie, czyli życiu w prawdzie: przyjmuje, że są trudne przestrzenie w życiu i te, które dają radość.

Jak przeżywasz swoje życie? Jak przyjmujesz i rozumiesz błogosławieństwo Boga dla ciebie?

 

3. Magnificat.

Zapraszam cię, abyś powiedział swój Magnificat, tak jak potrafisz …

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

 

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *