Łk 10,21-24

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: zobacz człowieka, zwróć uwagę na zmysły, które posiada.

Prośba o owoc medytacji: abym korzystał ze swoim zmysłów w rozpoznawaniu działania Boga we mnie

 

  1. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie …. i co słyszycie…

a. Dzisiaj Jezus odwołuje się do naszych zmysłów. Oznacza to, że są one ważne w naszym życiu, odgrywają jakąś istotną rolę. Zauważ swoje zmysły, skontaktuj się z nimi: ze swoim wzrokiem, słuchem, smakiem, dotykiem, węchem, ze zmysłem propriocepcji (tzw. czucie głębokie swojego ciała, czyli zmysł pozwalający nam np. rozpoznawać przemieszczanie się własnych kończyn bez kontroli wzroku) i równowagi. Co mówią tobie zmysły o tobie samym, o twoich potrzebach?

b. Wszystkie zmysły mają pomagać nam w dostrzeganiu działania Boga w naszej codzienności. Jak tobie pomagają przybliżać się do Boga i jak dzięki nim zauważasz działanie Boga w tobie i w twoim życiu?

c. Pozostań w ciszy, pozwól sobie na doświadczanie Bożej Obecności dzięki swoim zmysłom.

 

  1. … że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

W Biblii Św.Pawła zamiast słowa prostaczki użyte jest słowo dzieci. Mowa jest więc tu o ludziach, którzy jak dzieci chcą się uczyć, są otwarci, ufający, którzy podążają prostą drogą do Boga, kierują się w swoim życiu Bożą miłością, szukają tego, co przynosi większe dobro, są wierni i konsekwentni w zmierzaniu po tej drodze. To nie znaczy, że nie upadają, ale że podnoszą się i idą dalej.

Mądrzy i roztropni oznaczają zaś mędrców, którzy w życiu kierują się i ufają bardziej swojemu rozumowi niż Bogu. Jezus nie krytykuje intelektualnego wysiłku w poznawaniu Boga, ale pychę, polegającą na tym, że przesadnie zajmują się oni sobą, gloryfikują się i uznają swoje postrzeganie otoczenia za jedyne i słuszne.

W której grupie odnajdujesz siebie? Możesz w obu się widzieć w zależności od sytuacji, dnia, nastroju. Jaka jest twoja droga w zmierzaniu do pełni życia w Bogu?

 

  1. Jezus rozradował się…

Jezus potrafi być radosny. Tę radość czerpie ze swojej głębokiej relacji z Bogiem. Nie musi być ona zatem zależna od okoliczności zewnętrznych, ale i radość ta zewnętrzna może prowadzić do tej głębokiej wewnętrznej.

Zobacz co tobie daje radość w twojej codzienności. Gdzie szukasz radości? Zastanów się nad tym również w kontekście Adwentu, czyli radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Może warto w tym czasie zadbać o małe radości dla siebie i najbliższych…

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

 

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *