Łk 10, 38-42

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus jest w domu Marty i Marii. Marta zajmuje się różnymi domowymi sprawami, przygotowuje poczęstunek dla Gościa. Maria zaś siedzi u stóp Jezusa. A Ty co robisz w tej scenie?

Prośba o owoc medytacji: o doświadczenie bycia obecnym w Obecności

 

  1. … uwijała się około rozmaitych posług.

Jezus jest gościem w domu Marty i Marii. Marta jako gospodyni jest pochłonięta różnymi zajęciami, które w Jej odczuciu mają służyć jak najlepszemu ugoszczeniu Jezusa. Maria zaś siedzi i słucha Jezusa. Prawdopodobnie Marta też słucha, ale jej uważność, na to co mówi Jezus jest ograniczona, bo dzieli ja na inne zajęcia. Każda z nich w możliwy na dany moment okazuje miłość Jezusowi. On pokazuje Marcie, że lepszym sposobem przyjęcia Go, byłoby porzucić w tym momencie inne sprawy i być w pełni z Nim. Inne jest bowiem bycie z kimś, kiedy w czasie rozmowy, spotkania nasze myśli są w przyszłości, przeszłości, kiedy zajmujemy się różnymi sprawami, a inne, kiedy w pełni oddajemy się rozmowie. Druga osoba często potrzebuje po prostu tylko naszej obecności, bycia wysłuchanym. Często sami sobie szkodzimy nie słuchając kogoś z pełną uważnością, bo częściowo słysząc sami dopowiadamy sobie to, czego nie usłyszeliśmy, a to może zupełnie zmienić sens wypowiedzi drugiej osoby. Zauważmy w tym fragmencie, że Jezus nie mówi jednak do Marty, że Ona źle robi. Możemy powiedzieć, że niezdarna próba kochania jest początkiem przemiany Marty (por. J 11,17-27). Jaka jest Twoja miłość do najbliższych? Jak ją okazujesz? Jaka jest Twoja uważność na drugiego? Jak okazujesz miłość Jezusowi? Jak miłość innych i Boga przemienia Ciebie? Jak Twoja miłość przemienia innych? Jaka jest Twoja obecność? Co Ci pomaga a co przeszkadza w byciu obecnym tu i teraz?

2. Jedno.

Wiele rzeczy jest nieraz w myślach, do zrobienia, wiele relacji nas pociąga, wiele niepokoi. Jest jednak takie jedno,które daje mi spokój, które sprawia, że wiem, dlaczego i po co żyję, które jest ze mną zawsze i na zawsze. Bóg, dla którego najważniejsza jestem ja – człowiek, nie moje upadki i sukcesy, tylko ja. Jakie miejsce Bóg ma w moim życiu, jakie jest Jego jedno (nie pytam się o rangę pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, ale czy ma miejsce, które jest tylko Jego i jakie ono jest)? Co jest Twoim jednym?

 

  1. Twoja obecność i uważność.

Jezus przychodzi do Twojego domu. Bądź obecny w Obecności tak jak potrafisz.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz. (CD54).

 

 

 

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *