J 17,1-11a

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus przebywa razem z uczniami w wieczerniku. Zobacz Jezusa modlącego się do swojego Ojca. Usłysz Jego słowa.

Prośba o owoc medytacji: o pragnienie poznawania Boga

 

  1. to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Jezus wyjaśnia, że życie wieczne polega na poznawaniu Boga (Ojca) i Jezusa Chrystusa. Jest ono zgłębianiem tajemnicy, którą będziemy poznawać po śmierci. W życiu poznajemy drugiego człowieka, kiedy jesteśmy jego ciekawi, kiedy wchodzimy w bliską relację, w której my przyjmujemy drugiego, takim jaki jest i sami też czujemy się akceptowani, lubiani, kochani, przyjęci. Ciekawość drugiego człowieka pomaga przyjąć jego inność, zrozumieć go, pozwolić mu na jego autonomię. Tak samo dzieje się w drugą stronę, kiedy ktoś pragnie poznać nas i przyjąć nas ze wszystkim co mamy: z tym co jest naszym zasobem i tym co jest nasza słabością. Od nas zależy jak bardzo pozwolimy się poznać drugiemu człowiekowi, od naszej otwartości. W relacji z Bogiem jest trochę inaczej, bo my Go poznajemy, a On już zna każdego z nas, wie o nas wszystko i takich nas kocha. Jaką masz ciekawość Boga, drugiego człowieka? Jak czujesz się w relacji z Bogiem mając świadomość, że On ciebie zna i takiego cię kocha? Jaka jest twoja droga poznawania Boga i drugiego człowieka? Jaką ty masz otwartość, aby inni cię poznali (może coś cię blokuje przed otwartością, nazwij to)? I na koniec pytanie, bardzo ważne, od którego może warto zacząć temat poznawania: jaką masz ciekawość siebie samego?

  1. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.

Jezus okazał chwałę swojemu Ojcu przez wypełnienie tego, co dał Mu Ojciec. Jakbyśmy to zdanie odnieśli do siebie, to możemy powiedzieć, że okazujemy chwałę Bogu przez wypełnianie tego, co On nam daje. A co daje?

Daje nam nasze życie, na które składają się nasze obowiązki, nasza codzienność, relacje z drugim człowiekiem. Jak będziemy doświadczać naszej codzienności zależy od nas. Czy będziemy szukać tego co jest życiodajne czy będziemy obracać się wokół naszych zranień, krzywd, lęków? Nie chodzi tu, by zaprzeczać, wypierać to co jest trudne, ale by nie szukać tylko zagrożeń i tkwić w swoim cierpiętnictwie. Ono odbiera otwartość, kreatywność, bystrość, ciekawość, pozbawia nas życiodajnej siły. A Bóg pragnie naszego szczęścia.

Oddajemy chwałę Bogu również poprzez bycie wdzięcznym Mu za to co otrzymaliśmy. Spójrz na swój dzień i zobacz, co dobrego dzisiaj dostałeś od Boga. On przychodzi w prostych rzeczach, np. w tym, że możesz oddychać, w uśmiechu drugiego człowieka, w kwitnących kwiatach …

  1. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

Cały fragment medytowanej perykopy jest modlitwą Jezusa. W tej modlitwie Jezus wstawia się za swoimi uczniami: Jezus wstawia się również za tobą. Przeczytaj powyższe zdanie wstawiając swoje imię: Ja za (twoje imię) proszę, nie proszę za światem, ale za (twoje imię), którą/którego Mi dałeś, ponieważ jest Twoja/Twój.

Jakie uczucia rodzi w tobie ta modlitwa Jezusa?

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

0 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *