Mt 9,32-38

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

 

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus wraz z uczniami chodzi po miastach i wsiach, naucza w synagogach i uzdrawia ludzi. Pewnego dnia ludzie przyprowadzają do Jezusa niemą osobę, z której Jezus wyrzuca demona. Człowiek ten zaczyna mówić, słyszeć.

Prośba o owoc medytacji: o doświadczenie Bożej miłości

  1. … niemy odzyskał mowę ….

Może warto, abyś zastanowił się nad swoją mową, swoim językiem. To co mówimy i jak mówimy, również jak milczymy może być raniące dla innych, może oznaczać naszą złość, może też być wyrazem miłości, wzruszenia, współczucia, radości. Jaka jest twoja mowa, jakie jest twoje milczenie? Co dajesz innym swoimi słowami i milczeniem?

  1. Relacja z Jezusem.

W medytowanym fragmencie ewangelii Jezus przedstawiony jest jako cudotwórca, którego działalność między innymi polega na uzdrawianiu ludzi. W tamtych realiach historycznych w Palestynie uważano, że wszystkie choroby są wynikiem opętania przez szatana. Stąd uzdrawianie często wiązało się z wyrzucaniem złego ducha.

a.Uzdrawianie przez Jezusa wywoływało różne reakcje u ludzi. Faryzeusze postrzegali je jako wynik zmowy Jezusa z Szatanem, inni podziwiali czyny Jezusa bez żadnych uprzedzeń. Zobaczmy, że to samo działanie powoduje różny odbiór w zależności od nastawienia odbiorców. Ważne zatem wydaje się dystansowanie od własnych przekonań, schematów myślowych, swoich uprzedzeń w relacjach z innymi. Jak jest z twoimi relacjami, z twoimi ocenami siebie i innych?

b.Prawdopodobnie ludzie żyjący w tamtym czasie potrzebowali bardzo realnych cudów, znaków, aby uwierzyć w Boga. Czy jednak Bóg dał nam swojego Syna, tylko po to, aby uzdrawiał nas z różnych chorób, ratował z trudnych sytuacji, w które często sami wchodzimy? O jaką relację Bogu chodzi? Jakiej ty relacji z Bogiem szukasz i czego od niej oczekujesz?

  1. Wielkie żniwo.

W Palestynie na żniwa jest bardzo mało czasu ze względu na panujące tam warunki pogodowe. Stąd była potrzeba wielu robotników, aby móc zebrać wszystkie owoce, plony. Odnieś to do swojego życia. Niech tym polem, z którego trzeba zebrać owoce będzie twój dzień. Co jest twoim żniwem?

  1. Jezus litował się nad ludźmi.

Jezus widząc zagubionych, poranionych ludzi wzrusza się i lituje się nad nimi, okazuje swoją miłość, nie mówi im, że są nieudacznikami. Dzisiaj ty spójrz na siebie: jakie przestrzenie w tobie są poranione, zagubione, porzucone, zapomniane, jakie potrzebują pomocy, wsparcia? Spójrz na nie jak Jezus: z miłością, przygarnij je i daj im to, czego potrzebują. Porozmawiaj o tym z Jezusem.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *