Coaching

Coaching można porównać do drogi, na której przemieszczasz się z miejsca,
w którym teraz jesteś do miejsca docelowego. Pomocą w tej wędrówce są
odpowiednio zadane pytania, które mobilizują Cię do szukania odpowiedzi:
gdzie się teraz znajdujesz, gdzie chcesz być i jak tam dotrzeć?

Coaching chrześcijański, który Ci oferuję jest procesem rozeznawania jaka jest
najpiękniejsza droga, na którą zaprasza Ciebie Bóg i jaka jest najskuteczniejsza
forma rozwoju dla Ciebie i sposób kroczenia tą drogą. Wszystko po to,
byś mógł jak najpełniej żyć.

Filary

WDZIĘCZNOŚĆ

dziękuję, które uzdalnia nas do
radości, szczęścia i bycia Pięknymi

DYSPOZYCYJNOŚĆ

gotowość udzielania odpowiedzi
na Boże zaproszenie

TANTUM QUANTUM

o tyle i w takim stopniu używam
rzeczy, o ile pomagają mi one w dojściu do Celu

ROZEZNAWANIE

odkrywanie, którędy i jak przychodzi
do mnie Życie, by podjąć lepszą decyzję

Jak wygląda proces coachingowy?

Typowy proces coachingowy to około 7 spotkań, z których
każde trwa około godzinę w co tygodniowych lub
2-tygodzniowych odstępach. Liczba spotkań i ich
częstość jest zawsze dostosowana do Twoich potrzeb.

Pierwsze spotkanie to uzgodnienie i podpisanie kontraktu,
w którym zawarte są zasady współpracy i zobowiązania
obu stron.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie celu, które jest zadaniem
wymagającym wysiłku, trudu. Podczas tego etapu coach
pracuje z Tobą nad rozpoznaniem Twoich mocnych i słabych
stron, aby pomóc Ci odkryć, co chcesz i co możesz osiągnąć
oraz w jaki sposób.

Coach jest cały z Tobą, wspiera Cię w procesie zmian i rozwoju,
pomaga Ci w utrzymaniu uwagi na celu, do którego dążysz
i rozciąganiu Twojej strefy komfortu, bo wie, że możesz to zrobić.
Nie daje Ci jednak konkretnych rad, ale zadaje pytania trafiające
w sedno problemu.

Czasem jedno dobre pytanie może „chodzić za Tobą
bardziej”. Podczas kolejnych spotkań coach razem z Tobą sprawdza,
czy udało się Tobie zrealizować powzięte postanowienia czy mini cele.
Jeśli nie udało się, to wspólnie zastanawiacie się nad przyczynami,
badacie źródła, z którego wynika trudność i szukacie innej motywacji
i innych sposobów działania. Pragnę zaznaczyć, że coach przede
wszystkim nastawiony jest na słuchanie Ciebie i każde spotkanie
zaczyna od pytania: z czym dzisiaj przychodzisz?

Jakie korzyści może dać Ci coaching?

  • Umożliwia Ci podwyższenie jakości tego, co robisz dobrze, chcąc robić lepiej to, z czym sobie nie radzisz
  • Zyskujesz większą samoświadomość i wzmacniasz siebie, a przez to rozwijasz się i masz bardziej pozytywny wpływ na siebie i świat
  • Jest szansą wyjścia ze schematów i zaprojektowania reakcji, która będzie służyła Twoim celom
  • Uzyskujesz pomoc w krystalizowaniu celu i podjęciu decyzji jak najbardziej spójnej z Tobą samym
  • Uczy koncentrowania się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Twoje nastawienie staje się wówczas optymistyczne, podnosi się Twój poziom energii, a problem maleje

W coachingu nic nie musisz, wszystko opiera się na Twoim jeśli chcesz…

Jeśli chcesz skontaktuj się ze mną

Umów na pierwsze spotkanie, na którym ustalimy plan sesji coachingowej, który
będzie odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom i budżetowi.

×