Łk 2,22-35

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Maryja z małym Jezusem i Józefem przychodzą do Świątyni. Zgodnien z Prawem mają ofiarować pierworodnego syna Bogu. Tam czeka na Nich Symeon, któremu Duch Święty obiecał, że nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza.

Prośba o owoc medytacji: o zaufanie Bogu i doświadczenie Jego miłości

 

1. Święta Rodzina.

Święta Rodzina od samego początku spotyka się z różnymi trudnościami: zwiastowanie jest dużym zaskoczeniem, trudnym dla Maryi i Józefa – Jej męża, który dowiaduje się, że Jego małżonka jest w ciąży i nie On jest ojcem dziecka; moment porodu – nie mogą znaleźć miejsca, w którym Maryja mogłaby urodzić dziecko; muszą uciekać do innego kraju, by chronić życie dziecka. Jest wiele innych jeszcze trudnych momentów aż do śmierci Jezusa na krzyżu włącznie, z ludzkiego punktu widzenia ogromnej tragedii w życiu każdego rodzica. Zapewne Święta Rodzina przeżywała też radosne wydarzenia i doświadczała przyjemnego czasu. Maryja z Józefem wszystkie te trudne chwile i przyjemne, całą swoją codzienność przeżywają z Bogiem, ufając Mu całkowicie. Na tym polega Ich świętość. Przyjrzyj się jak Bóg  Ich prowadził w Ich codzienności.

 

2. Symeon

To człowiek prawy i sprawiedliwy. Duch Święty obiecał Mu, że nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza. Symeon doczekuje się spełnienia obietnicy. Rozpoznaje Jezusa w dziecku przyniesionym przez Maryję i Józefa. Nie musiało to być łatwe, Jezus zapewne wyglądał podobnie do innych dzieci. Zauważ cierpliwość Symeona w czekaniu na Mesjasza i głęboką wiarę, i uważność, które pozwoliły Mu rozpoznać Jezusa.

 

3.Mijający rok …

Zapraszam do refleksji nad kończącym się 2020 rokiem:

a.Przypomnij sobie dobre momenty w minionym roku, dobre relacje, wszelkie dobro, którego doświadczyłeś. W tym wszystkich był obecny Bóg. On to całe dobro dał tobie, bo ciebie kocha. Podziękuj za to wszystko Bogu.

b.Przypomnij sobie trudne zdarzenia, trudne relacje. Spójrz na nie z dzisiejszej perspektywy: jak je przeżywałeś, co dobrego powstało z nich, czego się nauczyłeś. W tych trudnych momentach Bóg był z tobą. Podziękuj za nie Bogu.

c.Spójrz na cały rok: jak Bóg prowadził ciebie przez ten rok? Jak ty dbałeś o przeżywanie swojej codzienności z Nim i o samą relację z Nim? Jaka była twoja uważność na odnajdywanie Boga w drugim człowieku, w sobie samym?

d.Zastanów się jaką jedną rzecz chcesz poprawić w przeżywaniu swojej codzienności, w sobie, by bardziej żyć Pełnią Życia w Bogu.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Łk 1,46-56

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Maryja po długiej drodze prowadzącej przez góry, przybywa do swojej krewnej Elżbiety. Może być bardzo zmęczona. Wita się z Elżbietą i rozmawiają. Słowa z dzisiejszej Ewangelii wypływają z dialogu Maryi z Elżbietą. Możesz towarzyszyć Im w spotkaniu.

Prośba o owoc medytacji: o głęboką radość ze spotkania z Bogiem

 

  1. Uwielbienie i dziękczynienie.

Słowa Maryi z dzisiejszej Ewangelii nazywane są Pieśnią dziękczynną. Maryja uwielbia Boga za Jego działanie w całym Jej życiu, w całej historii Jej życia i Jej przodków. Można powiedzieć, że z pokorą i ufnością przyjmuje i integruje wszystko, czego doświadczyła w życiu, wszystkie trudne momenty i wszystkie radosne, bo w każdym kawałku swojej historii potrafiła zauważyć działanie Boga. Dzięki temu mogła czuć się zaopiekowana przez Boga, czyli kochana przez Niego.

Biorąc przykład z Maryi spójrz na swoje życie i zobacz jak Bóg Ciebie prowadził i prowadzi nadal. Jakie wielkie rzeczy tobie uczynił Wszechmocny? Za co Ty dzisiaj możesz wielbić Boga i dziękować Mu?

 

  1. … odtąd bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia

Zatrzymaj się najpierw nad słowem BŁOGOSŁAWIĆ. Błogosławić komuś oznacza życzyć dobrze, mówić, czynić dobrze i ufać Bogu, że moje życzenia staną się udziałem tego, do kogo się z nimi zwracam. W Biblijnym znaczeniu błogosławieństwo od Boga oznacza pomyślność, życie w pokoju i zdrowiu, czyli rozwój w wymiarze materialnym i duchowym.

Maryja jest więc świadoma, że jest stworzona do szczęśliwego życia, do radości życia w Bogu. Nie ucieka od tego, nie zaprzecza, sama mówi o tym w swoim Magnificat (uwielbieniu).  Świadczy to o Jej pokornej postawie, czyli życiu w prawdzie: przyjmuje, że są trudne przestrzenie w życiu i te, które dają radość.

Jak przeżywasz swoje życie? Jak przyjmujesz i rozumiesz błogosławieństwo Boga dla ciebie?

 

3. Magnificat.

Zapraszam cię, abyś powiedział swój Magnificat, tak jak potrafisz …

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

 

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

Mt 21, 28-32

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz ojca i dwóch synów w mieszkaniu. Ojciec mówi do swoich synów aby poszli popracować w jego winnicy. Jeden syn, odpowiada twierdząco na prośbę ojca, a drugi odmawia. Po czym robią dokładnie odwrotnie do udzielonych odpowiedzi.

Prośba o owoc medytacji: o doświadczenie, że jestem kochanym synem/ kochaną córką Boga

 

  1. Moja postawa.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłuszeństwie Bogu Ojcu. Obaj synowie symbolizują uczniów Jezua, którym ogłasza On wolę Boga. Celnicy, nierządnice, czyli grzesznicy uchodzący za oddalonych od Boga początkowo buntowali się, póżniej jednak wypełniali wolę Boga. Przywódcy narodu izraelskiego uważani byli za tych, którzy są najbliżej Boga, znają przykazania i Święte Pisma, jednak swoim działaniem nie potwierdzali tego, odrzucali wolę Boga. Wolą Boga jest nie tylko akceptacja Ewangelii, ale dostosowanie jej do życia: cierpliwe wypełnianie swoich obowiązków, wierność modlitwie, szukanie większego dobra w swojej codzienności i relacjach, w których jesteśmy. Ten fragment wyraźnie pokazuje nam, że Bóg nie jest obecny tylko w myślach, teoriach, ale przede wszystkim w realnych faktach. Zatem miłość powinno się zakładać więcej na czynach niż na słowach (św. Ignacy Loyola).

Kim Ty jesteś w medytowanej scenie? którym synem jesteś? W jakich sytuacjach, relacjach jesteś bardziej podobny do pierwszego syna a w jakich do drugiego? Dlaczego?

 

  1. Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy.

Takie słowa Bóg kieruje dzisiaj do ciebie. W jaki sposób je przyjmiesz może zależeć od tego jaki obraz Boga nosisz w sobie: czy jest to sędzia, który grozi karą, czy jest to złodziej, który chce odebrać twoje plany, czy jest to Mikołaj, który ma spełniać twoje zachcianki, czy księgowy, który skrupulatnie zapisuje wszystko co robisz, czy jest to Miłosierny Ojciec, który kocha swoje dzieci i pragnie dla nich dobra i szczęścia, który wyciąga do ciebie rękę i każdego dnia nowo rodzi się w tobie. Dalej idąc zauważ, że od tego obrazu zależy twoje postrzeganie swojego życia, tego do czego zaprasza ciebie Bóg. Religijność, rytuały, płaszczyk pobożnościowy, którymi czasem możemy przykrywać swoje prawdziwe motywacje też zależą od tego obrazu Boga Ojca.

Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Może dzisiaj potrzebujesz go zweryfikować… by doświadczyć, że prawdziwie jesteś jego ukochanym synem, ukochaną córką.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Łk 1,26-38

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz Palestynę, miejsce obolałe do dzisiaj: niepokój, wojna. Spójrz na północ tej krainy, gdzie położona jest niewielka miejscowość Nazaret. Stoi tam synagoga, jest cmentarz i dom zrobiony z gliny, w którym mieszka Miriam. Miriam ma prawdopodobnie ok. 14 -16 lat. Zobacz jaką ma twarz, włosy, jak jest ubrana. Przychodzi do Niej Anioł Gabriel i mówi, że stanie się Matką Boga.

 

Prośba o owoc medytacji: o łaskę otwartości na zaproszenie Boga do Życia i odpowiadanie Mu na to zaproszenie

 

  1. Moje poczęcie.

Bóg wciela się w człowieka, by jak najbardziej zbliżyć się do niego. Czyni to z Miłości. Z tej samej Miłości chciał, byś i ty został poczęty. Pomyśl przez chwilę, jak niesamowitym wydarzeniem było Twoje poczęcie.

 

  1. Spotkanie Miriam z Aniołem Gabrielem.

Zatrzymaj się na obrazie: co przeżywa Miriam, gdy Anioł Gabriel daje Jej wewnętrzne poznanie, że stanie się Matką Boga? Ma przecież być żoną Józefa. Jakie uczucia się w Niej rodzą? Jakie pragnienia wypełniają Jej serce? Posłuchaj rozmowy Miriam z Gabrielem. Bądź tam i daj się zauważyć uczestnikom wydarzeń.

 

  1. Moje plany.

Bóg zburzył plan Miriam. Jest Ona w sytuacji prawdopodobnie zupełnie niezrozumiałej dla siebie. Zadaje pytanie Aniołowi: Jakże się to stanie …? Bóg wchodzi w Jej codzienność, w przyzwyczajenia. Burzy Jej porządek życia. Miriam może czuć niepokój, może czuć, że traci swoje plany, marzenia, ale nie ucieka. Być może wierzy, że Bóg przychodzi do Niej, by nadać jej życiu nową jakość, przemienić je i dlatego podejmuje się tego zadania.

Podobnie Bóg przychodzi do twojego życia. Przypomnij sobie, kiedy Bóg zburzył twoje plany. Jakie? Co wtedy czułeś i jak reagowałeś? Jak odpowiedziałeś Bogu? Jaki to miało wpływ na Twoje życie? Czasem możemy na początku nie wiedzieć do czego nowa, trudna sytuacja nas prowadzi, z czasem okazuje się, że ma ona głębszy sens, nabiera nowej jakości.

 

  1. Moje poczęcie dzisiaj.

Każdego dnia odbywa się twoje poczęcie, bo każdego dnia masz nową szansę na swoją zmianę, na odnowienie relacji ze sobą, z Bogiem, z najbliższymi. Jak czujesz się ze świadomością, że Bóg codziennie stwarza cię na nowo, lepi, nadaje kształt, pragnie, byś doświadczał coraz pełniej Życia z Nim?

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).