Medytacja Lb 6,22-27

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: zobacz jakąś przestrzeń z twojego otoczenia albo miejsce, w którym byłeś.

Prośba o owoc medytacji: o otwartość i wrażliwość na dobro (Bóg jest dobry)

Zapraszam do refleksji nad tym, co przyniósł kończący się 2019 rok (zatrzymaj się nad każdym punktem, może będziesz mieć potrzebę jeszcze jednej lub kilku medytacji, daj sobie czas). Odsłoń siebie samego przed sobą i Bogiem, byś w Jego świetle spojrzał na swoje życie: z Jego delikatnością, wrażliwością i łagodnością.

 1. Znajdź miejsce, przestrzeń, które sprzyja refleksji: może to jest jakieś w twoim domu, może kaplica, a może będzie to podczas twojego spaceru.
 2. Retrospektywnie zauważ swoje wydarzenia, słowa, myśli, spotkanych ludzi, nowe okoliczności, to czym żyło twoje serce, jakie uczucia towarzyszyły ci w konkretnych zdarzeniach, jakie intencje, motywacje kierowały tobą – przyjmij wszystko, że tak było, że to pojawiło się w twojej rzeczywistości, nawet jeśli czegoś nie chciałeś lub coś było trudne. Nie oceniaj, tylko zauważ.
 3. Zobacz dobro, czyli to, co otworzyło cię na życie, relacje, chociaż może poczułeś trud swojej pracy i na początku wydawało ci się, że jest coś niemożliwe. Jakie dobro powstało, jakiej radości doświadczyłeś, od kogo otrzymałeś miłość i komu okazałeś? Co możesz zrobić lub nie zrobić, aby to wzmocnić?
 4. Zauważ również to, co nie było dobrem, co odbierało ci życie, radość, co może uważasz za swoją porażkę, co okazało się twoją nieumiejętnością kochania. Może te trudne do przyjęcia wydarzenia zmotywowały cię do szukania nowych rozwiązań, nowych dróg w twoim życiu? Przyjmij siebie i pojednaj to wszystko ze sobą, tak jak potrafisz, by móc dalej iść ku pełni Życia w Bogu i stawać się coraz bardziej do Niego podobnym.
 5. Odnów, pobudź w sobie pragnienia do zauważania dobra, które otrzymujesz od Boga, do stawania się coraz bardziej otwartym i wrażliwym na to, co dzieje się w twoim życiu i na drugiego człowieka. Z tymi pragnieniami i ciekawością wejdź w Nowy Rok.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Medytacja Łk 2,1-21

por. Mt 1,18-2

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Stań w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz, otwórz się na spotkanie z Nim.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Proponowany obraz do medytacji: Jezus w żłóbku.

Prośba o owoc medytacji: o pokój, który daje Jezus 

 1. Pozwól sobie na towarzyszenie Miriam i Józefowi.

Z Nazaretu do Judei – miejsca, gdzie był spis ludności było ok. 160 km. Miriam była już w 9 miesiącu ciąży, droga ta nie była więc dla Nich prosta. Nie była też bezpieczna. Jaka mogła być Ich droga? Co mogli przeżywać? Miriam i Józef nie mieli się, gdzie zatrzymać. Jerozolima była zatłoczona. W tym czasie Miriam zaczyna rodzić. Zobacz, poczuj niepokój Józefa, niepokój Miriam. Bądź z Nimi. To, co czuli nie zablokowało Ich na przyjęcie noworodka, na odnalezienie w tej trudnej rzeczywistości miejsca, gdzie mógł odbyć się poród i gdzie mogli spędzić pierwsze dni ze swoim dzieckiem.

Jaka jest Twoja droga, którą idziesz do celu – Pełni życia w Bogu? Może masz jakieś niepokoje, lęki, jeśli tak to nazwij je i pozwól, aby pokój dzieciątka Jezus je zmniejszał.

 1. Zatrzymaj się przy żłóbku.

Patrz na małego Jezusa – tego, który leży bezbronny, zależny od swoich rodziców, a jednocześnie jest Zbawicielem świata, kimś, kto do końca ciebie pokochał i daje ci pokój.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

 

Medytacja Mt 1,1-17

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: zobacz swoją rodzinę, zdjęcie kogoś z przeszłości

Prośba o owoc medytacji: o całkowite przyjęcie tego, co jest moją historią (jeśli jest to trudne to poproś o pragnienie przyjęcia tego, co jest twoją historią)

1.Być może medytowany fragment wydaje ci się z pierwszego spojrzenia bez sensu. Warto jednak spojrzeć głębiej, by zobaczyć, że historia rodu Jezusa nie jest święta w ludzkim znaczeniu. Jest ona pomimo to historią zbawienia. Bóg jest wszędzie i działa przez każdego człowieka. Historia rodu Jezusa jest naznaczona grzechem, podstępliwością przodków (przypomnij sobie historię Judy i Jego synowej Tamar, z którą miał dzieci lub prostytutki Rachab). W rodowodzie Jezusa byli więc też ludzie, którzy nie żyli idealnie, a dzisiaj powiedzielibyśmy, że mieli trudności z wypełnianiem 10 przykazań Bożych. Sam Jezus też nie urodził się w pałacu, ale w żłóbku. Ta historia daje dużo nadziei nam. Nasze rodziny też są naznaczone grzechem, trudnościami, mamy swoje lęki, lęki o nasze dzieci, rodziny, wspólnoty i przyszłość. To wszystko nie przeszkadza Bogu, Jego obecności w naszym życiu.

Spójrz na historię swojej rodziny – przypomnij sobie nazwiska, zdarzenia, zobacz też, że wszystko co było, nawet jeśli wydaje się trudne, miało wpływ na to, że ty dzisiaj jesteś tym kim jesteś i żyjesz.

2.Historia rodu z początku Ewangelii Mateusza pokazuje, że wszystko co się wydarzyło prowadziło do Jezusa, do zbawienia. Chrystus przyszedł po to, by świat pojednać ocalić, nie by coś wyrzucić.

Spójrz w głąb siebie: co w tobie zmierza do Boga, a co nie zmierza. Jak możesz wszystko, co w sobie masz pogodzić, pojednać, ocalić, by razem służyło dla większej chwały Bożej?

3.Pobądź w Bożej Obecności.

4.Do refleksji powiedzenie Ignacego Loyoli: Ten, kto popełni błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają dla zdrowia duszy (Św. Ignacy zachęca do refleksji, wyciąganie wniosków, ciągłej otwartości na Boże działanie).

 

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

 

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

Medytacja Mt 18,12-14

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz scenę z Ewangelii – pasterza i jego owce.

Prośba o owoc medytacji: o przylgnięcie do Jezusa – mojego Pasterza

 1. Pasterz ma 100 owiec. Jedna gubi się. Zostawia więc on 99 owiec, by szukać tej jednej zaginionej. Wydaje się, że robi coś w ludzkim odczuciu irracjonalnego. Przecież te 99 owiec może się zgubić w trakcie szukania jednej, która odeszła od stada. Pasterz musi więc mieć duże zaufanie do swojego stada, skoro zostawia je na czas szukania jednej owcy. Jezus tobie ufa – pomyśl o tym chwilę. Co to dla Ciebie znaczy?
 2. Pasterz cieszy się bardziej z odnalezienia jednej zagubionej owcy niż z 99 owiec, które się nie zagubiły. Czyż to też nie wydaje się irracjonalne? Wielu z nas może czuć niesprawiedliwość z takiego podejścia pasterza. Spójrzmy jednak z innej strony: może każda z tych 99 owiec wcześniej też była zagubioną i odnalezioną owcą przez swojego pasterza? Jak to wpływa na twoje postrzeganie tej sytuacji?
 3. Spójrz w głąb siebie: jaka twoja przestrzeń jest zagubiona i potrzebuje odnalezienia przez swojego pasterza?
 4. Do refleksji z Opowieści Pielgrzyma Ignacego Loyoli: Tymczasem Pan nasz spieszył mu z pomocą …  (por. s. 34, pkt 7). 

Poczytaj o przykładzie Ignacego, może znajdziesz coś dla siebie.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając      się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Medytacja Mt 18,12-14

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz scenę z Ewangelii – pasterza i jego owce.

Prośba o owoc medytacji: o przylgnięcie do Jezusa – mojego Pasterza

 1. Pasterz ma 100 owiec. Jedna gubi się. Zostawia więc on 99 owiec, by szukać tej jednej zaginionej. Wydaje się, że robi coś w ludzkim odczuciu irracjonalnego. Przecież te 99 owiec może się zgubić w trakcie szukania jednej, która odeszła od stada. Pasterz musi więc mieć duże zaufanie do swojego stada, skoro zostawia je na czas szukania jednej owcy. Jezus tobie ufa – pomyśl o tym chwilę. Co to dla Ciebie znaczy?
 2. Pasterz cieszy się bardziej z odnalezienia jednej zagubionej owcy niż z 99 owiec, które się nie zagubiły. Czyż to też nie wydaje się irracjonalne? Wielu z nas może czuć niesprawiedliwość z takiego podejścia pasterza. Spójrzmy jednak z innej strony: może każda z tych 99 owiec wcześniej też była zagubioną i odnalezioną owcą przez swojego pasterza? Jak to wpływa na twoje postrzeganie tej sytuacji?
 3. Spójrz w głąb siebie: jaka twoja przestrzeń jest zagubiona i potrzebuje odnalezienia przez swojego pasterza?
 4. Do refleksji z Opowieści Pielgrzyma Ignacego Loyoli: Tymczasem Pan nasz spieszył mu z pomocą i sprawiał, że po tych myślach następowały inne, zrodzone z tego, co przeczytał. W rzeczy samej podczas czytania Żywotu Pana naszego i Żywotów Świętych myślał nad nimi i tak rozważał (…). I rozmyślał o wielu rzeczach, które wydawały mu się dobre, a zawsze miał na oku rzeczy trudne i ciężkie. A kiedy je sobie przedstawiał, wydawało mu się rzeczą łatwą wcielić je w czyn. (por. s. 34, pkt 7).

Zauważ, że wierność modlitwie i pragnienie życia w Bogu przemienia Ignacego, przemienia Jego zagubioną cząstkę. Odnieś to do siebie, swojego życia.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając      się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

Medytacja Łk 10,21-24

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: zobacz człowieka, zwróć uwagę na zmysły, które posiada.

Prośba o owoc medytacji: abym korzystał ze swoim zmysłów w rozpoznawaniu działania Boga we mnie

 1. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie …. i co słyszycie…

a. Dzisiaj Jezus odwołuje się do naszych zmysłów. Oznacza to, że są one ważne w naszym życiu, odgrywają jakąś istotną rolę. Zauważ swoje zmysły, skontaktuj się z nimi: ze swoim wzrokiem, słuchem, smakiem, dotykiem, węchem, ze zmysłem propriocepcji i równowagi. Co mówią tobie zmysły o tobie samym, o twoich potrzebach?

b.Wszystkie zmysły mają pomagać nam w dostrzeganiu działania Boga w naszej codzienności. Jak tobie pomagają przybliżać się do Boga i jak dzięki nim zauważasz działanie Boga w tobie i w twoim życiu?

c.Pozostań w ciszy, pozwól sobie na doświadczanie Bożej Obecności poprzez swoje zmysły.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).