Medytacja Mk 3,31-35

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus jest prawdopodobnie w jakimś domu. Mnóstwo ludzi siedzi wokół Niego. W tym czasie przychodzi do Jezusa Maryja wraz z kuzynostwem. Pytają się o Jezusa, chcą się z Nim spotkać. Jedna ze zgromadzonych osób idzie do Jezusa i mówi Mu, że rodzina przyszła do Niego. Wtedy Jezus zaczyna wyjaśniać kto należy do Jego rodziny. Gdzie Ty jesteś w tej scenie?

Prośba o owoc medytacji: o spotkanie się z Jezusem

  1. Stojąc na zewnątrz prosili, aby Go przywołać.

Matka Jezusa wraz z Jego kuzynami przychodzi do Niego. Chcą zobaczyć się z Jezusem, ze względu na tłum nie wchodzą do środka, ale pozostają na zewnątrz. Z tej pozycji z pewnością nie są w stanie słyszeć, co mówi Jezus. Będąc na zewnątrz nie mogą też spotkać się z Jezusem.

Ty też, jeśli chcesz spotkać się z Jezusem, innymi ludźmi, z sobą nie możesz stać na zewnątrz. Spójrz na siebie, na swoją postawę; co jest Twoim staniem na zewnątrz? Co jest tłumem, który może czasem uważasz za przeszkodę, ale który też potrzebuje i chce spotkać się z Jezusem?A może ten tłum jest pomocą w spotkaniu, może on pomaga Ci na wejście do środka, by usłyszeć i spotkać się z Jezusem, by spotkać się z innymi i by w końcu spotkać się z samym sobą? Pomyśl w jaki sposób ten tłum może być tą pomocą? Co jest dla Ciebie byciem w środku, czego to od Ciebie wymaga?

 

  1. Jezus wyjaśnia w dzisiejszej ewangelii, że Jego matką i bratem jest ten, kto wypełnia wolę Boga.

Myślę, że wielokrotnie zastanawiamy się nad pytaniem co to jest wola Boga. Czyż nie jest ona wypełnianiem przykazania miłości? Gdy kierujemy się w życiu miłością, większym dobrem, niesiemy ludziom miłość zbliżamy się do Boga, żyjemy coraz bardziej pełnią życia w Bogu. To przecież jest wola Boża. Jednak, aby ją dobrze wypełniać trzeba słuchać Jezusa, nie tylko słyszeć.

Jak wypełniasz wolę Bożą w swoim życiu? Jak poznajesz co jest większym dobrem? Jak realizujesz w konkretny sposób niesienie miłości innym? W jaki sposób okazujesz sobie miłość?

 

  1. Przyjdź do Jezusa. Nie stój na zewnątrz, ale wejdź do środka i spotkaj się Nim tak jak potrafisz. (Jeśli trzeba poczekać, aby inni wyszli, nakarmili się – poczekaj, a potem dopiero wejdź.)

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

 

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

 

Medytacja Mk 2,23-28

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. (CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Pole porośnięte zbożem. Spójrz jaki ma kolor, jakie są kłosy. W szabat Jezus wraz ze swoimi uczniami przechodzi pośród zbóż właśnie po tym polu Uczniowie zrywają kłosy. Gdzieś niedaleko są również faryzeusze. Zobacz ich zbulwersowanie, może nawet jakąś niezgodę na to co robią uczniowie Jezusa. Gdzie Ty jesteś w tej scenie?

Prośba o owoc medytacji: o pragnienie poznania Jezusa

  1. (…) Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy.

Uczniowie są w drodze razem z Jezusem. Przechodząc przez pole zaczynają zrywać kłosy, robią coś, co w szabat było zabronione. Uczniowie są w drodze, czyli nie stoją, nie czekają, tylko podążają do obranego celu,którym jest Jezus.Stąd, gdy stają się głodni, korzystają z dobrodziejstwa natury i zrywają kłosy zbóż, z których jedzą wyłuskane ziarna,by nabrać siły na dalszą drogę.

Co jest Twoją drogą, dokąd Ty zmierzasz? Z kim konsultujesz kierunek drogi? Co Ciebie karmi, daje siłę na dalszą wędrówkę? Co jest Twoim kłosem?

  1. Popatrz też na tę scenę w ten sposób: uczniowie korzystają z tego, co przynosi im codzienność.

W szabat nie wolno zrywać kłosów, mogliby więc szukać miejsca, gościny, gdzie nie złamaliby przepisów szabatu, a posiłek, który spożyliby byłby zapewne bardziej obfity, odświętny. Oni tego nie robią. Dlaczego? Co jest większym trudem?

Może Jezus chce pokazać, że wszystko co jest potrzebne nam do życia jest wokół nas, może Jezus chce nas nauczyć dokonywać wyborów: co bardziej zbliża nas do Niego, co służy większemu dobru. Trzymając się jedzenia: co jest lepsze zjeść mięso w piątek czy kupować bezmięsny obiad, by w sobotę to mięso wyrzucić do śmieci? To nie jest zachęta do łamania przepisów, ale do rozeznawania: co przybliża mnie do Boga, który wybór służy większej chwale Bożej.

  1. Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

Wszystkie przykazania, cała nauka Jezusa jest dla człowieka, czyli po to, by pomagać mu żyć szczęśliwie, by mógł być dobrym człowiekiem i rozwijać się ku pełni życia w Bogu, a nie po to by człowieka ograniczać, zniewalać. Spójrz w tym kontekście na przykazania Boże: w jaki sposób każde z nich osobno służy Twojemu dobru?

  1. Zachęcam Cię, abyś wybrał się w wędrówkę polna drogą z Jezusem. Zobacz, dokąd, jak idziecie, jakie jest Wasze wspólne wędrowanie. Jak czujesz się podczas tej wędrówki. Jak Was zbliża ta wędrówka, jak się poznajecie.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

Medytacja Mk 1,21-28

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: W szabat Jezus wraz z uczniami przyszedł do Kafarnaum, kilkutysięcznej osady leżącej nad Jeziorem Galilejskim w pobliżu ujścia Jordanu. W mieście stacjonował garnizon wojskowy, był urząd celny i była też synagoga, do której wszedł Jezus i zaczął nauczać ludzi, którzy tam byli obecni. W synagodze był również opętany człowiek. Jezus dokonuje więc egzorcyzmu i wyrzuca z niego złego ducha. Obecni ludzie dziwią się temu co widzą i słyszą. Bądź obecny w tej scenie.

Prośba o owoc medytacji: abym doświadczył mocy działania Jezusa w moim sercu

1.Jego nauka budziła zdziwienie…

Sposób mówienia, może też działania Jezusa budził zdziwienie u ludzi. Czego mogli oni oczekiwać, dlaczego czuli zdziwienie?

Co Ciebie zadziwia w nauce Jezusa, w Jego działaniu? Czego spodziewasz się od Jezusa? Czym Jezus Ciebie zaskakuje w Twoim życiu?

2. … duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego …                                

a.Zły duch wstrząsa człowiekiem – nie daje wolności, ogranicza człowieka, pozbawia możliwości wyboru, decyzji. Bóg daje człowiekowi wolność, mówi jeśli chcesz. Daje wolność, bo jesteś Jego ukochaną córką / synem, do którego ma zaufanie. Czym dla Ciebie jest wolność i jak uczysz się z niej korzystać? W jaki sposób Twoje decyzje przyczyniają się do większej chwały Bożej?

b.Szatan krzyczy, jest głośny, spektakularny, musi być widowiskowy, aby być atrakcyjnym zauważalnym. Bóg przychodzi w ciszy, do głębi Twojego serca, robi to bez krzyku, nie potrzebuje rozgłosu. Bogu zależy tylko na relacji miłości z Tobą. Bożą obecność możesz odnaleźć we wszystkich rzeczach, tych bardzo prostych jak chodzenie, patrzenie, rozmowa, smakowanie. Jak dzisiaj do Ciebie przyszedł Bóg, gdzie i w jakich działaniach Go dostrzegłeś?

3.Tak często oczekujemy, że Bóg nas czymś zaskoczy, że drugi człowiek nas zaskoczy, oczywiście pozytywnie. A może dzisiaj zadaj sobie pytanie, czym Ty możesz Boga zaskoczyć, czym zaskoczysz dzisiaj swojego męża, żonę, dzieci, a może siebie …?

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

 

Medytacja Mk 6,34-44

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna:Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz łąkę, gdzie nie ma żadnych zabudowań. Na dworze robi się szarówka. Na tej łące jest tłum ludzi. Jest też Jezus ze swoimi uczniami. Może Ty też tam jesteś. Zatroskani uczniowie podchodzą do Jezusa i mówią, że ludzie są głodni. Wtedy Jezus mówi uczniom, aby przynieśli to co mają. Sam odmawia modlitwę do swojego Ojca, a następnie uczniowie rozdają jedzenie zgromadzonym ludziom.

Prośba o owoc medytacji: abym spotkał się z Jezusem

  1. (…) Jezus wyszedł na brzeg.

Jezus wychodzi do człowieka i lituje się nad nim, czyli troszczy się o Niego i otacza swoją miłością. Jezus nie czeka, aż człowiek do Niego przyjdzie, to On robi pierwszy krok. Jest to też zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy my wychodzili na brzeg, czyli poza siebie, po to, by spotkać się z drugim człowiekiem. Spotkać się z nim, nie na swoich warunkach, tylko z człowiekiem takim jakim jest, by móc zobaczyć go w prawdzie, czyli z jego potrzebami, słabościami i mocnymi stronami. Jakie jest Twoje wychodzenie na brzeg? Co jest Twoim brzegiem?

  1. Uczniowie podchodzą do Jezusa i mówią Mu, aby kazał już ludziom pójść, bo robi się późno i ludzie muszą kupić coś sobie do jedzenia.

Uczniowie myślą w kategoriach ludzkich, bliska jest im ekonomia posiadania, gromadzenia. Jezus posługuje się ekonomią Bożą, czyli dawaniem tego, co daje prawdziwie nasycenie. Ciekawe jest, że Jezus mówi uczniom, aby dali jeść zgromadzonym ludziom. A oni nie wiedzą, że mają pokarm od Jezusa, którym mogą dzielić się z innymi, nie widzą w sobie chleba, który mogą dać innym.

Jaką ekonomią Ty się posługujesz: ludzką, by gromadzić wokół siebie różne rzeczy i stwarzać pozór bezpieczeństwa i nasycenia czy Boską, która pozwala żyć tym, co daje prawdziwe nasycenie? Co jest Twoim chlebem, którym możesz dzielić się z innymi? Jeśli nie możesz jeszcze go zobaczyć, poproś Jezusa o pomoc.

  1. Jezus podczas modlitwy spojrzał w niebo, czyli wzniósł swój wzrok.

Teraz Ty wznieś wzrok, by spojrzeć w oczy Jezusowi, który wychodzi do Ciebie. On wychodzi na brzeg, by spotkać się z Tobą i nasycić Cię swoim pokarmem. Ty jedynie masz spojrzeć na Jezusa, więc patrz na Niego,  tak jak potrafisz.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).