Medytacja Mt 7,6. 12-14

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus siedzi na górze. Wokół Niego tłum ludzi. Ty też tam jesteś. Zobacz jak wygląda Jezus, usłysz Jego ton głosu. Jezus mówi o bramie, przez którą przechodzą ludzie idący do Boga. Spójrz na siedzących ludzi, zobacz ich twarze, reakcje. Poczuj zapach powietrza.

Prośba o owoc medytacji: o pragnienie szukania woli Boga

1. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

Czy tak robisz w swoim życiu? Czy robiąc coś dla drugiej osoby bierzesz pod uwagę jej sytuację, jej pragnienia? Czy kierujesz się większą chwałą Bożą?

Zachęcam Cię, abyś w najbliższym tygodniu wdrożył tę zasadę w swoje codzienne życie, nie tylko w stosunku do tych, którzy są Ci bliscy i łączą Cię przyjemne relacje, ale również w stosunku, do tych z którymi masz trudne relacje.

2. Każdy z nas wiele razy w życiu przechodzi przez bramy, które prowadzą do coraz bliższej relacji z Bogiem. Brama nie jest duża, więc zanim przez nią przejdziemy musimy zrzucić bagaż, który niesiemy na plecach. Co jest tym bagażem? Może schematy, przekonania, uzależnienia? A może, aby przejść przez bramę musisz tylko pragnąć Bożej miłości, pragnąć być jak najbliżej Boga?

Zobacz swoją bramę. Jezus teraz chce Ciebie przeprowadzić przez Twoją bramę. Pozwól Jezusowi przeprowadzić Cię przez bramę. On robi to z Miłości do Ciebie.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Medytacja Mt 5,43-48

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus siedzi na stoku góry. Otacza Go tłum ludzi. Ty też tam jesteś.  Jezus mówi o miłości do nieprzyjaciół. Sam patrzy na wszystkich z miłością. Również na Ciebie. Spójrz na Niego i słuchaj Jego słów. Zauważ jak Cię poruszają Jego słowa.

Prośba o owoc medytacji: o łaskę miłości do siebie i bliźnich

1, Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, bo Bóg sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych (…).

Wszyscy jesteśmy jednością w oczach Boga. Każdego otacza On swoją miłością i chce, aby każdy, bez wyjątku jej doświadczył. Każdy człowiek jest bowiem Jego ukochanym dzieckiem.

a. Łatwo jest kochać tych, którzy nas kochają. Dużo trudniej jest dobrze myśleć o tych, od których zaznaliśmy jakiejś krzywdy. Zobacz te osoby, do których nosisz żal, czujesz się przez nie skrzywdzony. Zaakceptuj swoje uczucia. Zobacz, czego nauczyłeś cię przez te trudne sytuacje, co wartościowego o Tobie powiedziały. Spójrz jeszcze raz na te osoby, podziękuj za nie. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, to poproś Boga o łaskę dziękowania. Pamiętaj, że w każdej z tych osób mieszka Chrystus, tak samo jak w Tobie.

b.Często jest tak, że naszym największym nieprzyjacielem nie jest ktoś z otoczenia, ale my sami dla siebie. Nasz wewnętrzny krytyk jest naszym największym wrogiem. Spójrz na siebie z łagodnością i miłością, jak na najlepszego przyjaciela. Przyjmij siebie ze swoimi słabościami i mocnymi stronami. Pomyśl jakie dobro wypływa z Twoich słabości, co dobrego one Tobie pokazują? Podziękuj Bogu za siebie, za to że jesteś taki jaki jesteś i za to Kim jesteś.

2. Usiądź obok Jezusa. Słuchaj Jego słów o miłości nieprzyjaciół. Zobacz jak one rezonują w Tobie. Porozmawiaj o tym z Jezusem.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

 

Medytacja Mt 5,13-16

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz na stoku góry tłum ludzi. Jedni stoją, inni siedzą. Jezus też tam jest. Ty też jesteś: może w pobliżu Jezusa. Jezus mówi do wszystkich, że są solą ziemi i światłem dla świata. Zobacz jak ludzie słuchają Jezusa i reagują na Jego słowa. Jak Ty się tam czujesz?

Prośba o owoc medytacji: o odwagę odpowiadania na Boże zaproszenia

1.Ty jesteś solą ziemi i światłem dla świata.

Jezus mówi do Ciebie, że jesteś niezwykle cenny, wartościowy. On wzywa Ciebie, abyś był solą ziemi i nadawał smak świętości, miłości tam gdzie żyjesz, gdzie teraz jesteś. Co to dla Ciebie znaczy? Jak odpowiadasz na Jego wołanie?

Jesteś też światłem, by oświecać ciemności, by dawać nadzieję i radość innym, by pokazywać działanie Boga. W jaki sposób to czynisz? Gdzie? Dla kogo jesteś światłem? Do czego jesteś zaproszony?

2. Nikt sam z siebie nie jest zdolny do bycia światłem. Najpierw musisz nim zostać napełniony, musisz pozwolić Bogu, aby On napełnił Cię swoim światłem. Jak tworzysz w sobie przestrzeń na Boże światło?

3. …niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

Spójrz na siebie, na Twój ostatni dzień i zobacz swoje dobre czyny. Zobacz też ludzi, których spotkałeś, swoich najbliższych: jakie ich dobre czyny dostrzegasz, jakie dobro od nich dostałeś (wymień konkretne dobra, nazywaj je)? Podziękuj za nie Bogu, tak jak potrafisz.

 

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Medytacja Mk 12, 13-17

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz Jerozolimę. Jest tam świątynia. Teraz jest w niej Jezus. Różni ludzie przychodzą do Jezusa. W pewnym momencie wchodzą faryzeusze i zwolennicy Heroda, wysłani przez uczonych w Piśmie. Spójrz na nich, być może juz po minie widać że nie przyszli z czystą intencją.  Zadają bowiem podchwytliwe pytanie. Usłysz odpowiedź Jezusa. Bądź w tej scenie obecny, tak jak umiesz.

Prośba o owoc medytacji: o zaufanie Jezusowi

  1. Czemu wystawiacie mnie na próbę?

Faryzeusze chcą przyłapać Jezusa na słownym przewinieniu, chcą znaleźć pretekst, by móc postawić konkretne zarzuty przeciw Niemu. Jezus o tym wie. Zachowuje jednak spokój: pyta się dlaczego to robią.

Zastanów się czy zauważasz podobne sytuacje w swoim życiu, w swoim postępowaniu wobec innych? Jakie? Dlaczego mają one miejsce?

  1. Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu to, co Boskie.

Można powiedzieć, że słowa te oznaczają, abyśmy byli sprawiedliwi, uczciwi i oddani sprawie, którą się zajmujemy, czyli żeby w naszym życiu nie było bylejakości. Nie możemy ślizgać się po życiu, tylko je przeżyć, doświadczyć, smakować. Odnieś to do swojego życia, zobacz czy i gdzie jest bylejakość. Czym się przejawia? Dlaczego jest? Co możesz zrobić, czego potrzebujesz, aby żyć w pełni?

  1. Nie zważasz na ludzką opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą.

Jezus kierował się w całym swoim ziemskim życiu wolą swojego Ojca. Wiedział, że wszystko, co jest robione dla chwały Bożej jest też zawsze czynione dla dobra człowieka. Bóg jest Miłością, więc i wszelkie działania Jezusa wypływały z tej Miłości i dla tej Miłości. Prośba ogólna, którą mówisz na początku medytacji, mówi o takiej właśnie czystości intencji / motywacji w naszym życiu.

Zobacz czym Ty się kierujesz we własnym życiu, w swoich relacjach, w podejmowanych działaniach? Dlaczego coś robisz albo nie podejmujesz się? Niech ta refleksja dotyczy zarówno, życia osobistego, zawodowego jak również sfery religijnej.

  1. I byli pełni podziwu dla Niego.

Patrz na Jezusa, przyglądaj się, podziwiaj Go tak jak umiesz. Jezus podziwia też Ciebie. On kocha Cię takiego, jaki tu i teraz jesteś. Pozwól Jezusowi, aby On mógł Ciebie podziwiać.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 …Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).