Medytacja Mt 5,43-48

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Jezus siedzi na stoku góry. Otacza Go tłum ludzi. Ty też tam jesteś. Pewnie też siedzisz, zobacz gdzie, obok kogo. Jezus mówi o miłości do nieprzyjaciół. Sam patrzy na wszystkich z miłością. Na Ciebie też tak patrzy. Spójrz na Niego i słuchaj Jego słów, tembru głosu. Zauważ jak Cię poruszają Jego słowa.

Prośba o owoc medytacji: o łaskę miłości do siebie i bliźnich

1. Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, bo Bóg sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych (…).

Wszyscy jesteśmy jednością w oczach Boga. Każdego otacza On swoją miłością i chce, aby każdy jej doświadczył.

Zajrzyj w głąb siebie i zobacz, jak Ty postrzegasz ludzi, którzy Ciebie otaczają. Kogo uważasz za swojego nieprzyjaciela? Dlaczego? Jaką postawę przybierasz w stosunku do niego?

Często jest tak, że naszym największym nieprzyjacielem nie jest ktoś z otoczenia, ale my sami dla siebie. Nasz wewnętrzny krytyk jest naszym największym wrogiem. Spójrz na siebie z łagodnością i miłością, jak na najlepszego przyjaciela. Przyjmij siebie ze swoimi słabościami i mocnymi stronami. Pomyśl jakie dobro wypływa z Twoich słabości, co dobrego one Tobie pokazują? Podziękuj Bogu za siebie, za to że jesteś taki jaki jesteś i za to Kim jesteś.

2. Bądźcie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

Słowo doskonały nie oznacza perfekcyjny, nieskazitelny. Użyte jest w znaczeniu bycia konsekwentnym w działaniu, dążenia do wieczności, pełni życia. Bycie doskonałym to optymalne na daną chwilę zaangażowanie się w służbie Bogu, która również wyraża się w służbie bliźniemu w miejscu gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy. Na czym konkretnie polega Twoje bycie doskonałym w tym znaczeniu, w czym się przejawia.

3. Zobacz siebie siedzącego obok Jezusa. Słuchaj Jego słów o miłości nieprzyjaciół. Zobacz i poczuj jak one rezonują w Tobie.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Medytacja Mt 5, 13-16

Tekst do medytacji: Mt 5,13-16

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji: Zobacz na stoku góry tłum ludzi. Jedni stoją, inni siedzą. Siedzi też tam Jezus. Ty też tam jesteś: siedzisz koło Jezusa. On patrzy w Twoje oczy  i mówi do Ciebie, do Twojego serca. Słuchaj Jego pięknych słów, zauważ jak Cię poruszają.

Prośba o owoc medytacji: o odwagę odpowiadania na Boże zaproszenia

1. Ty jesteś solą ziemi. Jezus mówi do Ciebie, że jesteś niezwykle cenny, wartościowy. On wzywa Ciebie, abyś był solą ziemi i nadawał smak świętości, miłości tam gdzie żyjesz, gdzie teraz jesteś. Co to dla Ciebie znaczy? Jak odpowiadasz na Jego wołanie?

2. Jesteś światłem, by oświecać ciemności, by dawać nadzieję i radość innym, by pokazywać działanie Boga.  W jaki sposób to czynisz? Gdzie? Dla kogo jesteś światłem? Do czego jesteś zaproszony?

Zastanów się kto jest dla Ciebie światłem? Dlaczego? Jakie przestrzenie Twojego życia potrzebują światła?

3. Wróć do obrazu: siedzisz u stóp Jezusa. Patrzycie na siebie. Słuchaj Jego słów (możesz wypisać z medytowanego fragmentu słowa, które Ciebie poruszają, a może Jezus wypowiada jeszcze inne słowa…). Słuchaj i patrz, jak docierają do Twojego serca, jak dotykają jego głębi, jak je przemieniają.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).

Medytacja Mk 12, 13-17

Tekst do medytacji: Mk 12, 13-17

Stanąć w obecności Bożej: Bóg jest obecny tu i teraz.

Prośba ogólna: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.(CD46).

Ustalenie miejsca, obraz do medytacji:  Jerozolima. Jezus jest w świątyni. Przychodzą do Niego różni ludzie. W pewnym momencie przychodzą też faryzeusze i zwolennicy Heroda, wysłani przez uczonych w Piśmie. Zadają podchwytliwe pytanie. Usłysz odpowiedź Jezusa. Bądź w tej scenie obecny.

Prośba o owoc medytacji: o zaufanie Jezusowi

1. Czemu wystawiacie mnie na próbę?

W medytowanym tekście faryzeusze chcą przyłapać Jezusa na słownym przewinieniu, chcą znaleźć pretekst, by móc postawić konkretne zarzuty przeciw Niemu. Jezus o tym wie. Zachowuje jednak spokój: pyta się dlaczego to robią. Nie oczekuje odpowiedzi. W dużej wolności odpowiada jednoznacznie na pytanie. Faryzeusze nie mogą podważyć Jego wypowiedzi.

Spójrz na swoje życie: co dla Ciebie znaczy wystawiać na próbę? Dlaczego wystawia się innych na próbę? W jakim celu? Co chce się przez to osiągnąć? Czy, kiedy, jak w Twoim życiu innych tak doświadczasz, a może Ty sam jesteś tak doświadczany?

2. Oddajcie cesarzowi, co cesarskie, a Bogu to, co Boskie.

Można powiedzieć, że słowa te oznaczają, abyśmy byli sprawiedliwi, uczciwi i oddani sprawie, którą się zajmujemy, czyli żeby w naszym życiu nie było bylejakości. Nie możemy ślizgać się po życiu, tylko je przeżyć, doświadczyć, smakować. Odnieś to do swojego życia, zobacz czy i gdzie jest bylejakość. Czym się przejawia? Dlaczego jest? Co możesz zrobić, czego potrzebujesz, aby żyć w pełni?

3. I byli pełni podziwu dla Niego.

Patrz na Jezusa, przyglądaj się, podziwiaj Go i pozwól Jezusowi, aby On mógł Ciebie podziwiać.

Medytacja: Św.Ignacy zachęca w CD2 Bo przecież nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę, czyli zostajemy tam, gdzie odczuwamy poruszenie… i nerwowo nie staramy się iść dalej, wszystkiego zaliczyć/odhaczyć.

Rozmowa końcowa: Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. Odmówić Ojcze nasz.(CD54).